Week tegen pesten

Tijdens diverse lessen werden bepaalde activiteiten georganiseerd rondom het thema 'pesten'.

Zie hieronder de resultaten: 

        

      

 

Ook tijdens de gymles (zie onderstaande 4 foto's) stond men stil bij de week tegen het pesten, met verbinding, vertrouwen en samenwerken.