Onderzoeksvaardigheden

VWO staat voor Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Op de universiteiten wordt wetenschappelijk onderwijs bedreven. Een belangrijk aspect van het wetenschappelijke onderwijs is onderzoek doen. Hiervoor heb je een aantal vaardigheden nodig. Om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het wetenschappelijke onderwijs zijn we in 2016 op het VWO begonnen met een leerlijn voor onderzoeksvaardigheden, van brugklas tot profielwerkstuk. Een belangrijk doel hiervan is een betere aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs. Als basis maken we gebruik van het onderzoek in 6 stappen van het SLO (http://onderzoekinzesstappen.slo.nl/). De activiteiten zijn vakoverstijgend en doen beroep op allerlei (onderzoeks)vaardigheden. Hierdoor worden leerlingen voorbereid op de 21e eeuwse vaardigheden.  

Hiervoor is in de reguliere lessen ook steeds meer aandacht. Op het vwo van Eijkhagen staan we voor een veilige, leeromgeving met wederzijds respect waarin leerlingen gemotiveerd worden om zich optimaal te ontplooien en waar een nieuwsgierige en onderzoekende leerhouding gestimuleerd wordt.  

We hebben de volgende projecten reeds geïmplementeerd: 

1. De Romeinse stad (Latijn, Geschiedenis, Kunst) 

2. Meten is (z)weten (Lichamelijke Opvoeding, Biologie, Wiskunde) 

3. Rijk en arm in de regio (Ec, Ak, Wi) 

4. De omtrek van de aarde (Na, Gs, Wi)