Onderzoeksvaardigheden

In 2016 zijn we op het VWO begonnen met een leerlijn voor onderzoeksvaardigheden, van brugklas tot profielwerkstuk. Een belangrijk doel hiervan is een betere aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs. Als basis maken we gebruik van het onderzoek in 6 stappen van het SLO (http://onderzoekinzesstappen.slo.nl/). De activiteiten zijn vakoverstijgend en doen beroep op allerlei (onderzoeks)vaardigheden. Hierdoor worden leerlingen voorbereid op de 21e eeuwse vaardigheden.

We hebben de volgende projecten reeds geïmplementeerd:

  1. De Romeinse stad (Latijn, Geschiedenis, Kunst)
  2. Meten is (z)weten (Lichamelijke Opvoeding, Biologie, Wiskunde)
  3. Talenproject vluchtelingen (moderne vreemde talen)