Cambridge FCE 3 TTO

Cambridge CFE 3 TTO

Het FCE (First Certificate in English) examen is van diagnostische aard en geeft daardoor niet alleen een cijferindicatie aan de leerlingen, de leraren en de school, maar ook een duidelijk overzicht van de sterke en zwakke punten van de individuele leerlingen. De leerlingen worden, verspreid over twee dagen, namelijk geëxamineerd in de onderstaande vier onderdelen.

Dag 1

  1. Reading & Use of English – een examen van 75 minuten
  2. Writing – twee essays in 80 minuten
  3. Listening – een luistertoets van 40 minuten

Dag 2

  1. Speaking – een interview van 14 minuten

De derdeklasser van het tvwo moeten in staat zijn het volledige FCE-examen af te leggen. Er wordt dan ook geen extra voorbereiding van de leerlingen geëist. De lesstof van de afgelopen drie leerjaren moet voldoende zijn om dit examen met succes te kunnen afronden.  

Het resultaat van dit examen is medebepalend bij de beslissing of een leerling bevorderd wordt naar 4 tvwo, zie hiervoor de overgangsnormen op de website.