Theatre

Op de tweetalige afdeling van onze school is er veel aandacht voor toneel. Het gaat er niet alleen om een leuke activiteit aan te bieden, maar het is ook een belangrijk doel om leerlingen de mogelijkheid te bieden zich voor een publiek in het Engels te presenteren. Niet alleen hun spreekvaardigheid neemt hierdoor toe maar ook hun presentatie­techniek. Daarnaast wordt ook hun zelfvertrouwen hiermee vergroot. Dit heeft een belangrijk effect, ook voor andere vakken.

Sinds 2007 is er een jaarlijkse musical, waaraan kan worden deelgenomen door leerlingen uit alle leerjaren. Dit levert een grote mate van saamhorigheid op, want ieder jaar ontstaat er een hecht team, dat zowel op het podium als achter de schermen actief is. Tot op heden is het script altijd verzorgd door een leerling.

Aan de productie wordt gewerkt van september tot aan de uitvoering in het voorjaar. De voorstellingen zijn meestal in april of mei en vinden dit jaar plaats in Theater Heerlen.