Parents Council

De Parents Council vormt een klankbordgroep binnen het tvwo en is een groep ouders die meehelpt bij verschillende activiteiten binnen de afdeling Tweetalig Onderwijs. Zij vormen een grote bron van inspiratie en ondersteuning voor de school terwijl ze aan de leerlingen het belang laten zien van deelname aan de (internationale) gemeenschap. Onze Parents Council onderschrijft de volgende doelstellingen: 

1. Het bevorderen van het algemene welzijn van de school 
2. Het behartigen van de belangen van de ouders van de leerlingen op het tvwo 
3. Het creëren van een sfeer van samenwerking tussen ouders, docenten en leerlingen

De Parents Council komt eens in de zes tot acht weken op maandagavond bij elkaar om samen met de coördinator TTO en de sectordirectrice te spreken over uiteenlopende zaken met betrekking tot het tvwo. Tijdens deze bijeenkomsten worden de leden van de Parents Council geïnformeerd over huidige ontwikkelingen en adviseren zij het management hieromtrent. Daarnaast ondersteunen zij buitenschoolse activiteiten zoals de kerstborrel, het toneel, de Open Dag en de informatieavond.

We streven naar een evenredige verdeling van ouders van leerlingen over de zes verschillende leerjaren. Het uitgangspunt hierbij is dat er per klas één ouder wordt toegelaten met een minimum van twee per leerjaar. Er worden alleen nieuwe leden tot de Parents Council toegelaten indien er plaats is, eventuele overige aanmeldingen komen op een wachtlijst te staan.

Indien er zaken spelen waarvan u vindt dat deze in de Parents Council besproken moeten worden dan kunt u een email sturen naar het volgende emailadres: parentscouncil@charlemagnecollege.nl

Documenten