Pupils Council

De Pupils Council is een equivalent van de Parents Council, en komt als klankbordgroep bij elkaar om een constructieve bijdrage te leveren aan onze tweetalige afdeling. Deze bijdrage kan bestaan uit een adviserende rol in zaken die eventueel beter geregeld kunnen worden, het evalueren van activiteiten, het aandragen van nieuwe ideeën en het meehelpen bij bepaalde activiteiten. Kortom een actieve rol binnen onze afdeling!

De Pupils Council komt zes keer per jaar op vrijdag in de grote pauze bij elkaar met de afdelingsleider tto. De samenstelling van de Pupils Council is afhankelijk van het aantal tto-klassen, aangezien geprobeerd wordt elke klas door één leerling vertegenwoordigd te laten worden. De samenstelling van de Pupils Council wordt steeds voor één jaar vastgesteld, het jaar daarna wordt gekeken welke leden door willen gaan en welke posities beschikbaar komen.