Internationale stage

Via deze weg willen we jullie graag informeren over de internationale stage die de leerlingen in de vijfde klas van ons tweetalig onderwijs moeten uitvoeren. Deze internationale stage is de vervolgstap op de internationale reizen uit de brugklas en de derde klas. In de vijfde klas moeten de leerlingen zelfstandig opzoek gaan naar een stageplaats in een volledig Engelstalige omgeving. We hebben als school de volgende leerdoelen gesteld aan de internationale stage.

 • Het toepassen en verder ontwikkelen van je kennis en vaardigheid van de Engelse taal. Dit gebeurt door middel van onderdompeling. Dit betekent dat je in een omgeving komt waar praktisch alleen Engels gesproken wordt en waar je alleen met Engels duidelijk kan maken wat je wilt. Je kunt daardoor je luister-, spreek- en schrijfvaardigheid toepassen en sterk verbeteren.
 • Het vergroten van je sociale en persoonlijke vaardigheden. Het betreft hier het zelfstandig in het buitenland vertoeven, het omgaan met andere mensen in een vreemde omgeving, het maken van kennissen, het leren omgaan met culturele verschillen en het maken van een stageverslag.
 • Het leren om assertief te zijn.
 • Het leren vertrouwen krijgen in jezelf: ontdekken wat sterke en zwakke punten zijn.
 • Het meemaken van een werksituatie of andere schoolsituatie.
 • Het leren hoe bedrijven werken.
 • Opdrachten uit te voeren tijdens stage.
 • De leerling kan de internationale stage in principe in twee verschillende soorten organisatie uitvoeren. Op de eerste plaats bij een internationaal bedrijf en op de tweede plaats op een school in een Engelstalig land of op een internationale school. In beide gevallen zal de leerling enkele opdrachten moeten uitvoeren.

Wat moet de leerling in een bedrijf doen?

 • Het verrichten van eenvoudige werkzaamheden. 
 • Het geven van een korte presentatie om jezelf te introduceren op de afdeling of in de organisatie. 
 • Het interviewen van werknemers en managers.
 • Het praten met werknemers over de verschillen tussen werken, leven, vrije tijd in Engeland en Nederland, etc.
 • Indien er door een bepaald vak een opdracht is meegegeven moet deze worden uitgevoerd.

Wat moet de leerling op een school doen? 

 • Een powerpoint-presentatie over Nederland verzorgen voor de leerlingen van de Engelstalige school, waardoor zij een beeld krijgen van Nederland aan de hand van onderwerpen als: Nederland en het water, de Deltawerken, Rotterdam, Amsterdam, het Charlemagne College, EU, etc.
 • Het volgen van lessen.
 • Het interviewen van werknemers en managers.
 • Het praten met werknemers over de verschillen tussen werken, leven, vrije tijd in Engeland en Nederland, etc.
 • Indien er door een bepaald vak een opdracht is meegegeven moet deze worden uitgevoerd.

Het kiezen van een stagemoment
 
De leerlingen dienen een stage te lopen van 10 dagen. De school geeft hen toestemming om 5 lesdagen niet op school te zijn, de overige 5 dagen dienen op niet-schooldagen te vallen. De stages worden daarom dan ook altijd gekoppeld aan één van de vakantie. Vooraf dient er toestemming gevraagd te worden aan de coördinator van de internationale stage omdat er gekeken moet worden of er geen andere verplichte zaken in het jaarrooster staan waardoor de leerling niet op stage kan. Twee voorbeelden hiervan zijn proefwerkweken en internationale examens, zoals Global Perspectives.
 
Het stageverslag
 
De leerling dient individueel een nauwkeurig Engelstalig stageverslag te schrijven over het gehele proces van de internationale stage beginnende bij het eerste contact en eindigend bij de afronding van het verslag. In het stageverslag staan zowel de activiteiten die betrekking hebben op de stage bij het bedrijf of de school als de overige activiteiten die plaatsgevonden hebben tijdens de internationale stage. Het leerproces stopt namelijk niet zodra de werkdag erop zit!
 
In het stageverslag zullen minimaal de volgende onderdelen naar voren komen:

 • Contacten voor de stage
 • Verslag van de dagelijkse activiteiten
 • De (powerpoint)-presentatie
 • Het interview
 • Evaluatie door de stageplaats
 • Evaluatie door de leerling
 • Een digitale versie van je stageverslag

Op basis van het activiteitenplan en het stageverslag wordt aangegeven of de leerling de stage voldoende heeft afgerond. Het is verstandig dat de leerling zelf ook nog een versie heeft van het stageverslag, het is namelijk een leuk aandenken en kan in de toekomst nog handig zijn om bij een intakegesprek voor de universiteit aan te geven welke ervaringen de leerling heeft opgedaan. De leerling het stageverslag dat wordt ingeleverd namelijk niet terug.
 
Overige zaken
 
Aan het einde van het vierde leerjaar zullen alle leerlingen van 4 TTO en hun ouders uitgenodigd worden voor een informatieavond rondom de internationale stage. Tijdens de informatieavond worden beide partijen geïnformeerd over de doelen en de organisatie van de internationale stage. Hieronder vindt u de link naar de PowerPoint-presentatie zoals die aan het einde van schooljaar 2012-2013 aan de ouders en leerlingen van de huidige 5 TTO is gepresenteerd.
 
De heer A.G.J. Heijmans
a.heijmans@charlemagnecollege.nl

Documenten