Schoolbibliotheek

Het lenen van boeken is gratis. De uitleentermijn van boeken is drie weken. Deze termijn kan maximaal twee keer met drie weken verlengd worden, tenzij het geleende boek door iemand anders gereserveerd is. Wanneer je materialen te laat inlevert, betaal je boete: € 0,40 per boek per week.

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Maandag     9.00 - 16.00 uur

Donderdag  9.00 - 16.00 uur

Vrijdag         9.00 - 16.00 uur

Je kunt alleen boeken lenen met je eigen schoolpas. Lenen voor iemand anders op jouw pas mag absoluut niet! Als op jouw pas door iemand anders boeken worden geleend, blijf jij toch verantwoordelijk én aansprakelijk voor eventuele schade en boete. Dus leen je schoolpas niet uit!

Er zijn een aantal afspraken waaraan iedereen zich moet houden:

  • wij eten, drinken en snoepen niet
  • wij gebruiken hier onze telefoons, mp3-spelers etc. niet
  • wij laten het meubilair op de plek staan
  • wij hebben altijd onze schoolpas bij ons

Alle leerlingen van het Charlemagne College Eijkhagen zijn dankzij een goede samenwerking tussen schoolmediatheken en de openbare bibliotheken lid van alle Parkstad-bibliotheken. Met je schoolpas kun je ook boeken lenen in openbare bibliotheken in de regio.

Documenten