MedezeggenschapsRaad

Bent u geïnteresseerd in meer informatie met betrekking tot de MR neem dan contact op met de heer Wiesen – cah.wiesen@charlemagnecollege.nl.

De MR van Eijkhagen heeft ook een oudergeleding. Meneer Adema, meneer Meijs en meneer Vincken staan u graag te woord en willen u verder helpen als u eventueel (MR-gerelateerde) vragen zou hebben. Hun mailadressen zijn:  

Meneer Adema: 
Meneer Meijs: 
Meneer Vincken: vincken@cilc.nl

Documenten