Schooljaar 2017 - 2018

Op Eijkhagen streven we er naar dat elke leerling van iedere laag in aanraking komt met Europese en Internationale Oriëntatie (EIO). Dit kan gebeuren tijdens de vaklessen (doorgaans met digitale ondersteuning), maar zeker ook op fysieke basis door deelname aan excursies, stedenreizen en/of uitwisselingen. 

Aanbod van activiteiten in een internationale context, schooljaar 2017-2018:

 

 

 

 

Onderbouw

Alle brugklassers maken kennis met internationalisering door - onder begeleiding - tijdens lesuitval  te werken aan EIO-opdrachten op weg naar het European Citizenship. Voor de vwo-leerlingen staat er een excursie naar het Archeologisch Park in Xanten (Duitsland) op het programma, georganiseerd door de sectie Klassieke Talen. Geïnteresseerde leerlingen van de tvwo-afdeling kunnen deelnemen aan de uitvoering van een toneelvoorstelling, die uiteraard in het Engels plaatsvindt. Aanvullend zal The Phileas Fogg Theatre Company een workshop voor alle leerlingen van deze afdeling verzorgen. Verder is voor alle tvwo-klassen een uitwisseling c.q. buitenlandse reis een verplicht onderdeel. In dit kader zal één klas deelnemen aan een 5-daagse uitwisseling met de Joyce Frankland Academy Newport en zullen twee groepen afreizen naar Canterbury. De samenwerking met het Carolus-Magnus-Gymnasium uit Übach-Palenberg krijgt op deze afdeling  vorm door het gezamenlijk organiseren van een expositie op onze school.

In de tweede klas zullen de scholieren van het vwo en het tvwo de organisatie van de jaarlijks terugkerende Europadag op zich nemen. Ook nu zullen het Carolus-Magnus-Gymnasium uit Übach-Palenberg en de Joyce Frankland Academy Newport weer hun steentje bijdragen bij de uitvoering van deze feestelijke gebeurtenis. Het project “Freunde ohne Grenzen” in Vaals - vorig jaar georganiseerd in samenwerking met het Inda-Gymnasium uit Kornelimünster - krijgt dit schooljaar een vervolg voor 2 havo/vwo onder supervisie van de sectie Duits en studenten van de Fontys Lerarenopleiding Sittard. Ook wordt er weer getracht voor de leerlingen van 2 havo/vwo een bezoek te plannen aan het Energeticon in Alsdorf samen met leeftijdsgenoten van het CMG uit Übach-Palenberg. Voor alle gymnasiasten staat er een excursie naar het Gallo-Romeins Museum i.c.m. met een stadswandeling in Tongeren op de rol, georganiseerd door de sectie Klassieke Talen. Voor 2 tvwo gaat dit schooljaar nog een internationaal samenwerkingsproject met het CMG van start waarbij alle Engelstalige taalvaardigheden (luisteren, spreken, schrijven en lezen) aan bod komen.

 

 

 

 

 

In het derde leerjaar vinden er diverse uitwisselingen plaats. Voor de leerlingen van 3 vmbo bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een 7-daags uitwisselingsproject met het Liceo Bertrand Russell uit Rome. Ook voor 3 havo wordt een 6-daagse bilaterale uitwisseling georganiseerd met onze partnerschool IES Urola Azkoitia BHI uit Azkoitia (Baskenland). Aanvullend wonen alle 3 havo klassen een talencarrousel bij, waarbij doorgaans onbekende (Europese) talen en culturen van onze eigen leerlingen centraal zullen staan. Alle scholieren van het tvwo nemen deel aan een exchange met Zaragoza, als zijnde een verplicht onderdeel van de bilingual course. Voor de gymnasiasten staat wederom een excursie gepland: deze keer naar het Römisch-Germanisch Museum en de Dom in Keulen, aangevuld met een stadswandeling door deze mooie stad.   Met ingang van dit schooljaar zullen alle leerlingen van 3 tvwo aan het einde van het schooljaar het CIE FCE exam afleggen waarbij alle Engelse taalvaardigheden worden getoetst. Het internationaal erkend Cambridge CIE certificaat moet behaald worden om door te kunnen stromen naar 4 tvwo.

 

 

 

 

 

Bovenbouw

Vanaf het vierde leerjaar hebben alle leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan Xplore als onderdeel van Global Exploration (ontwikkelingswerk) en een weekendtrip naar Parijs/London (activiteit AC). Leerlingen die lessen volgen bij beeldende handvaardigheid (4 vmbo) of kunst/bv (bovenbouw havo/(t)vwo) maken dit schooljaar een excursie naar Düsseldorf. Verder kunnen alle scholieren die Duits in hun pakket hebben het Goethe-Certificaat behalen, dat zeer waardevol kan zijn bij een vervolgstudie (uiteraard ook in Duitsland). De toetsing van de Duitse taal vindt plaats op B1/B2/C1 niveau.

     

 

 

 

 

De vmbo-ers van de vierde klas krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan het skikamp in Oostenrijk. De leerlingen van 4 havo wordt een stedenreis aangeboden naar Berlijn (sectie geschiedenis) of Parijs (sectie Frans). Voor diegenen die Frans in hun pakket hebben staat er een excursie naar Luik op het programma. Geïnteresseerde leerlingen van 4 vwo hebben de kans om deel te nemen aan het multilateraal Erasmus+ uitwisselingsproject: "How it is to live, study and work in a foreign EU country" (met short term exchanges in Baskenland, Estland en Engeland), een internationaliseringsactiviteit waar maar liefst 9 scholen uit 7 Europese landen bij betrokken zijn. De leerlingen van deze afdeling die Franse lessen volgen nemen eveneens deel aan de excursie naar Luik. Uiteraard heeft de ontwikkeling van de Engelse taal bij 4 tvwo hoge prioriteit. Deze wordt mede gestimuleerd door deelname aan het Model European Parliament (MEP). Verder staat in 4 tvwo en 5 tvwo in het lesprogramma het vakoverstijgende vak Global Perspectives AS level, waarbij leerlingen een onderwerp bestuderen op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Bovendien werkt de cluster geschiedenis van 4 tvwo mee aan de invulling van het uitwisselingsproject tussen een tvwo-brugklas en de Joyce Frankland Academy uit Newport door het verzorgen van een Engelstalige rondleiding door Maastricht. Voor alle gymnasiasten in de vierde klas staat er een excursie naar Trier op de rol (Klassieke Talen).

Ook het vijfde leerjaar biedt nog het nodige in een internationale context. De mogelijkheid tot deelname aan het skikamp geldt voor alle leerlingen van 5 havo. Alle scholieren van 5 (t)vwo krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan de eerdergenoemde stedenreis naar Berlijn of Parijs. 

 

 

 

 

In 5 tvwo wordt voortgeborduurd op de ontwikkeling van de Engelse taal (MEP). De CIE cursus Global Perspectives AS level die is afgestemd op een internationale context wordt in dit jaar afgerond. De internationale stage die op deze afdeling verplicht is mogen we zeker niet onvermeld laten. Naast de ontwikkeling van de Engelse taal staan ook het vergroten van sociale en persoonlijke vaardigheden bij deze activiteit buiten de landsgrenzen zeer centraal. In 5 tvwo ligt de nadruk bij Engels op Engels als middel én als doel: door een verdieping in uiteenlopende aspecten van de Engelse taal en Engelstalige literatuur worden de Engelse kennis en vaardigheden van de leerlingen verder ontwikkeld en verfijnd. Tot slot nemen onze gymnasiasten van het vijfde leerjaar (samen met 4 gymnasium) ook nog eens deel aan de excursie naar Trier.

         

 

 

 

 

Uiteindelijk arriveren we in het zesde leerjaar. Naast het skikamp voor alle leerlingen van deze afdeling biedt m.n. 6 tvwo nog bijzondere projecten op het gebied van de ontwikkeling van de Engelse taal: naast verplichte participatie in IB English A: Language and Literature kunnen zij optioneel deelnemen aan CIE English Language AS level. Met het te behalen certificaat kan de beheersing van de Engelse taal in de breedte aangetoond worden.

Als bijzonder aspect willen we nog vermelden dat de leerlingenraden van het Carolus-Magnus-Gymnasium uit Übach-Palenberg en Eijkhagen een samenwerkingsverband hebben en coöpereren op het gebied van diverse maatschappelijke/culturele thema’s onder supervisie van enkele docenten van beide scholen.

======================

Introductie internationalisering in de brugklassen

Na de herfstvakantie maken onze brugklassen kennis met EIO (Europese en Internationale Oriëntatie), dat een speerpunt is van onze school. Bij lesuitval krijgen zij allen de mogelijkheid om te werken aan een EIO-lessenserie, waarbij Europese vak gerelateerde kennis centraal staat. Dit gebeurt in het OLC onder leiding van het daar aanwezige personeel. De opdrachten worden zowel in het Nederlands alsook in het Engels aangeboden (TTO) en vormen – indien met een voldoende afgerond –  een onderdeel van het Europees Portfolio.  De afspraak geldt dat studeren voor een toets en/of het maken van huiswerk voor de reguliere vakken altijd voorrang heeft. Alle leerlingen zijn via de mail persoonlijk geïnstrueerd over de regelgeving en de doelstellingen van deze internationaliseringsactiviteit.

  

 

 

 

 

Winnaars Europadag 2016-2017 vertoeven 4 dagen in Newport (Engeland)

Lieke van Nijnanten (V3), Lieke Varkevisser (H3) en Rianne Balter (V3) vertellen over hun ervaringen…

Dag 1:

Zaterdag 4 nov: reis- en familiedag

Lieke van Nijnanten bij Anna Clarke

5.30: Rianne, Lieke, mevrouw van Buren, mevrouw Bus en ik zitten nu in de taxi op weg naar het vliegveld. We gaan naar Newport, want we hebben een reis naar Engeland gewonnen met de Europadag. Ik kan echt niet wachten! 

8.00: Wij zijn net aangekomen in Engeland op vliegveld Londen Stansted. Onze matches stonden al op ons te wachten. De match van Lieke is Isobel Hampson, Riannes’ match is Louise Robeson, en mijn match is Anna Clarke. Bij haar verblijf ik de komende dagen. Vandaag hebben we familiedag, we gaan iets leuks doen samen met het gastgezin. Het wordt vast heel erg gezellig!

16.00: Ik ben samen met Anna en haar ouders naar Freeport gegaan, een soort winkelcentrum.  We hebben samen gebowld, oeps verloren..... Straks ga ik samen met Anna naar de Saffron Walden waar we samen met Lieke, Rianne, Issy en Louise naar het vuurwerk gaan kijken. In Engeland is het namelijk Bonfire Night. Zin in!

21.00: Het vuurwerk was echt heel mooi,10 minuten lang aan een stuk. Voordat het vuurwerk begon zijn we naar Starbucks gegaan en hebben we bij het lokale Fish&Chips-tentje lekker iets gegeten. Na het eten zijn we naar het grote veld in Saffron Walden gegaan wachtend op het vuurwerk, gezellig met leuke muziek. En toen het vuurwerk voorbij was werd er een hele grote stapel hout in brand gestoken, dat moest het parlementsgebouw voorstellen. Nu zit ik samen met Anna tv te kijken. Het zijn echt hele aardige mensen en ze hebben een super leuke hond! Vandaag is me dus al goed bevallen:)      

             

Dag 2:

Zondag 5 november: bezoek aan Londen

Rianne Balter bij Louise Robeson                                                         

7.00: We staan op om ons klaar te maken.

9.00: We vertrekken richting het treinstation om daar de trein richting London te pakken.

10.00: We komen aan op Liverpoolstreet en we nemen de metro richting het Palace of Westminster. Helaas staat de Big Ben in de steigers en kunnen we er niet veel van zien.

11.00: We lopen nu naar Downing Street en zien de zwaar bewaakte ambtswoning van de Britse premier (met wisseling van de wacht!), vervolgens wandelen we naar St. Jamespark om te lunchen. Lieke van Nijnanten gaat de duiven voeren en er is er een zelfs op haar hoofd gaan zitten.

13.00: We gaan nu naar Buckingham Palace en dan richting Travalgar Square waar het een drukte van jewelste is!

14.00: We zijn nu in Covent Garden en we  mogen 2 uur vrij rondlopen om te shoppen.

17.00: We eten chips bij de betoverende Tower Bridge, echt heel mooi! Het was donker en de lichten waren dus aan.

19.00: We gaan nu richting huis om te eten en vervolgens te gaan slapen.                  

Dag 3:

Maandag 6 november: bezoek aan Cambridge

Lieke Varkevisser bij Isobel (Issy) Hampson

We hebben afgesproken op de Joyce Frankland Academy, de school waar Louise, Isobel en Anna op zitten. We zijn lopend naar het treinstation gegaan en vanuit daar hebben we de trein naar Cambridge genomen. Eenmaal aangekomen liet Mr. Hesketh ons een aantal prachtige scholen en universiteitsgebouwen zien. Ook hebben we een “tijd-etend” kunstwerk gezien. Zoals mevrouw Bus ook al aangaf was dit mooi en lelijk tegelijk. Een paar straten verder was de fudge winkel, waarvan de geur en vele smaken van de fudge me toch over hebben gehaald te proeven. Ook al mag ik dat eigenlijk niet van de orthodontist. De fudge was heerlijk! We kregen 2 uur de tijd om te gaan shoppen. Dat was erg gezellig. In heel veel winkels stond al kerstmuziek op. Ik houd ervan om al vroeg in de kerstsfeer te komen, harstikke leuk dus. Toen we terug moesten zijn Lieke en ik nog naar Ooshi, een bubble tea bar gegaan. We wilden namelijk al erg lang dit populaire drankje proeven. Het maken ervan duurde langer dan we dachten en we moesten rennen om de trein te halen. Die bleek dus 5 minuten later te komen. Gelukkig! Hijgend dronken we ons drankje op. Het was heerlijk. Toen we terug op school waren heb ik samen met Issy de plantjes in het biologielokaal water gegeven. Daarna zijn we naar huis gegaan.

 

Dag 4:

Lieke van Nijnanten                                       

Dinsdag 7 november: schooldag en daarna naar huis!

Vandaag waren met onze matches mee naar school. Dat hoort er nu ook eenmaal bij, de sfeer proeven op een Engelse school. Ik ben samen met Anna met de bus naar school gegaan. We zaten vrij lang in deze bus: wel 40 minuten. Vandaag had ik Engels, gym, muziek, natuurkunde en wiskunde. Niet mijn favoriete lessen, maar het was toch leuk om eens naar een Engelse school te gaan. Om de school een beetje te vergelijken met Eijkhagen….. deze school is wel héél erg oud én alle leerlingen dragen een schooluniform. Zoals wij alles in één gebouw hebben, hebben zij allemaal kleine gebouwen. Een gebouw voor de moderne talen, een gebouw voor de bètavakken, enz.

16.00: Een taxi komt Rianne, Lieke, mevrouw Van Buren, mevrouw Bus en mij dadelijk ophalen. Helaas gaan we weer naar huis, we hebben net al afscheid van onze matches genomen maar we blijven contact houden. Kortom het was echt een hele geweldige reis, we hebben echt veel plezier gehad! Heel erg bedankt voor alles!

Talencarrousel voor 3 havo

Afgelopen vrijdag hebben zes leerlingen lessen gegeven aan leerlingen van 3 havo. De talen en culturen van deze leerlingen stonden centraal. Ze hebben ons een indruk gegeven van hun landen en ons enkele eerste zinnetjes geleerd. Hier en daar zijn er ook interessante interculturele discussies geweest. Als afsluiting hebben deze leerlingen ons ook letterlijk aan hun culinaire cultuur laten proeven. We zouden graag deze leerlingen en hun ouders willen bedanken voor hun interessante lessen: Adnan Alija, Jasmina Hadžić, Amadeus Henskens, Santiago Carli, Sarah Hafez en Miryam El Ktibi. 

Exchange met Aguilar de Campoo

Het zal niet onopgemerkt zijn gebleven dat de Spanjaarden uit Aguilar de Campoo afgelopen week bij ons op school waren. Vierentwintig leerlingen van havo 3, onder leiding van Diana Wijnen, Karin van Buren en Anthony Heijmans, nemen deel aan dit bilateraal uitwisselingsproject met als thema “Let’s go abroad”. De afgelopen hectische week stond bol van cultuur met een vleugje politiek. Zo bezochten de leerlingen Aachen, Brussel, Maastricht en Heerlen voor stadswandelingen waarbij onder andere de Dom, Manneke Pis, de Sint Servaasbasiliek en de graffiti kunstwerken werden aangedaan. In Heerlen namen de leerlingen ook nog deel aan enkele workshops in de Nieuwe Nor, in Landgraaf werd het gemeentehuis bezocht en in Brussel gingen we nog naar het Europees Parlement. De leerlingen gingen in het Europees Parlement in gesprek met Eurocommissaris Jeroen Lenaers, een absoluut hoogtepunt. De leerlingen konden alles vragen en op alle vragen werd naar eer en geweten antwoord gegeven.

Terugkijkend op de afgelopen week kan slechts geconstateerd worden dat onze leerlingen én de tweeëntwintig leerlingen uit Spanje een ontzettend mooie en leerzame tijd hebben gehad, getuigen de vele tranen bij het afscheid. Iedereen staat dan ook te springen om van 8 tot 13 April in Aguilar de Campoo deel te nemen aan het tweede deel.

Uitwisseling 3 vmbo: Liceo Bertrand Russell Rome

Op zondag 21 januari verruilden 26 leerlingen van 3 vmbo het regenachtige Landgraaf voor een zonovergoten Rome. Maar liefst negen leerlingen zaten voor het eerst in hun leven in een vliegtuig en genoten ondanks lichte zenuwen vooral van de magnifieke blik op de Alpen.

Ondanks het hartelijke onthaal hadden sommige dames na de eerste nacht wat last van heimwee, maar de groep en de gastgezinnen vingen dit fantastisch op, zodat iedereen vanaf dinsdag kon genieten van alle pracht en praal die Rome te bieden heeft. Veel highlights zijn bezichtigd, waaronder de Spaanse trappen, het Pantheon, de Trevifontein, het Vaticaanmuseum, de Sint Pieter basiliek, het forum Romanum en het Colosseum. 

Zelfs ’s avonds gingen de leerlingen er nog met hun matches op uit. Zo liepen meneer Vinken en mevrouw Van der Sleen de eerste avond zowat de gehele groep tegen het lijf voor San Giovanni. De meest geliefde hangplek voor de Romeinse jeugd was toch wel Re di Roma: een plein met zowaar een heuse openlucht schaatsbaan te vinden was. Op donderdag hebben we Rome een dag verlaten om een bezoek aan Ostia Antica te brengen en even lekker uit te waaien aan zee! Met 18 graden hebben we die dag uitstekend kunnen genieten van de Italiaanse zon op het strand. 

Over het Italiaanse eten hoeven we niet veel te melden: dat was heel veel en goed. Dat meneer Vinken een sportleraar is, hoefde hij maar een keer te zeggen tegen de Italiaanse collega Antonella tijdens een etentje bij de Italiaanse collega’s thuis: vervolgens kiepte ze driekwart van haar bord pasta bij meneer Vinken op zijn bord. Hij kon dat wel gebruiken. Helaas volgde daarna nog vier uitgebreide gangen van het diner en gingen we bomvol van tafel.

Voor de leerlingen is de uitwisseling met Rome zo’n verrijking! Hopelijk kunnen wij dit onze leerlingen blijven bieden. Het was ook voor ons een onvergetelijke reis met een fantastische groep kinderen! We verheugen ons op het bezoek van Rome in week 15. Zie hier meer foto's. 

Uitwisseling Rome voor 3 vmbo

Vorige week hebben een 25-tal leerlingen uit Rome een week doorgebracht in Landgraaf. Op zaterdagochtend werden deze Romeinse leerlingen op de luchthaven van Brussel opgehaald met de bus door de leerlingen van Eijkhagen. Ze sliepen bij een leerling van 3 vmbo; dit waren uiteraard dezelfde leerlingen die zij in januari ontvingen in Rome. Het was een mooie en gezellige week, maar door het drukke programma af en toe ook vermoeiend. Het prachtige lenteweer vormde gelukkig voor een positieve impuls.

Op maandag werd Maastricht bezocht en op dinsdag ging de bus naar Brussel. Woensdag gingen de Romeinse kinderen samen met hun “match” uit Landgraaf ongeveer 50 meter onder de grond de mijnen van Blegny bekijken. Dit was voor de meesten een spannende ervaring. Donderdag werd onze hoofdstad bezocht per trein. In Amsterdam bezochten ze het Van Gogh Museum en stond er een rondvaart door de grachten op de planning. Vrijdag werd er emotioneel afscheid genomen. Het was merkbaar dat de groep in twee weken tijd naar elkaar toe was gegroeid en sommigen al echt een band met elkaar hadden opgebouwd door deze uitwisseling. Simone, Karin, Rik en Lennard kijken terug op een zeer geslaagde uitwisseling en hopen volgend jaar weer deze unieke ervaring aan te mogen bieden aan onze leerlingen van 3 vmbo.

Zie hier de foto's. 

‘Europatag am Carolus Magnus Gymnasium’

Op woensdag 9 mei werd Eijkhagen wederom uitgenodigd door het Carlous Magnus Gymnasium, onze partnerschool in Übach Palenberg, om deel te nemen aan de jaarlijkse Europadag.

Op deze dag vertegenwoordigen leerlingen in groepjes van vier de Europese landen door middel van het inrichten van een marktkraampje. Bij de kraampjes was allerlei informatie te vinden over onder andere de cultuur, geschiedenis en geografie van de landen. Ook werden heel wat hapjes en drankjes uitgedeeld en was er een enorme diversiteit aan muziek te horen. De sfeer was prima en iedereen was enthousiast.  

De leerlingen van Eijkhagen vertegenwoordigden de kraampjes van Nederland (Janne Smeets, Sally Majeed, Jennifer Jansen en Derija Vulic uit Etv3c) en België (Thomas Stevelmans, Nick Peulen, Alicia Alawerdjan en Caitlyn Huijnen uit Etv3d). De leerlingen hadden zich goed voorbereid en deden zeker niet onder voor de kraampjes van de andere landen. De Duitse leerlingen liepen vooral warm voor de Belgische frites, ter plaatse gebakken door (met name) masterchef Thomas.

Aan het einde van de dag werd het project centraal afgesloten en vond de prijsuitreiking plaats. (Voor de statistieken: Bulgarije ging er met de winst vandoor. Rusland en Denemarken behaalden respectievelijk de tweede en derde plaats.) 

Na afloop van de projectdag werden de Nederlandse leerlingen nog getrakteerd op een ijsje in het centrum van Übach Palenberg. Hier werd, mede door het ontzettend goede weer, oprecht van genoten. Op woensdag 6 juni zullen enkele leerlingen van het Carlous Magnus Gymnasium een tegenbezoek brengen en Duitsland en Polen vertegenwoordigen op onze Europadag. We kijken nu al uit naar hun komst!

Meer foto's, kijk hier

Europadag 2018

Afgelopen woensdag 6 juni was het dan eindelijk zo ver, de jaarlijkse Europadag vond weer plaats. Na maanden van voorbereidend werk door leerlingen, vakdocenten en de organisatie begon de dag met een spetterende uitvoering van het Europees volkslied. Een grote groep leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar bracht onder begeleiding van leerling Floor Boskamp en docenten Huub Scholten, Maurice Hendriks, Julien Alleleijn en Charles Steffan de Europese hymne uitstekend ten gehore.

Hierna kon de Europadag natuurlijk niet meer stuk. Leerlingen uit 2 (T)VWO hebben gedurende de hele dag hun land zeer enthousiast vertegenwoordigd. Met meer dan 700 bezoekers was dit een aardige klus, maar iedereen wilde natuurlijk die felbegeerde eerste prijs veroveren. Om de bezoekers zover te krijgen dat ze op hun land zouden stemmen, hebben leerlingen van alles uit de kast gehaald. Van hele mooie flyers, PowerPoints, buttons, armbandjes, selfie wedstrijden tot lekker eten. Geen enkele moeite werd gespaard! Dit jaar hadden we zelfs een heuse DJ uit Oostenrijk op bezoek….

Uiteindelijk kon er toch maar echt één groep winnen en dit jaar viel de beurt aan de dames die België vertegenwoordigden. Laura Scheuermann, Laura Haan, Kathleen Scheidt en Sterre Knoben uit VW2B mogen in het najaar 4 dagen naar Italië. De groepjes van Luxemburg en Kroatië werden respectievelijk 2e en 3e. Zij kregen allen een lekkere pizza en ijsbon. Tot slot mag niet onbenoemd blijven dat alle leerlingen het goed gedaan hebben en als beloning een certificaat van deelname in ontvangst hebben mogen nemen. Iedereen nogmaals gefeliciteerd en tot volgend jaar!

Internationaliseringsproject: EH2C naar het Energeticon in Alsdorf

Op donderdag 14 juni ging klas EH2C naar Alsdorf. Daar zouden ze samen met Duitse leerlingen een rondleiding krijgen in het museum Energeticon en daarna gezamenlijk werken aan een klein project.

De naam van het museum verklapt het eigenlijk al, het onderwerp dat centraal staat is ‘energie’. Een groot deel van het museum is gewijd aan de mijnbouw, want steen- en bruinkool is immers ontstaan door (zonne-)energie. De een-uur-durende rondleiding (uiteraard in het Duits!) ging over het ontstaan van steenkool en over de geschiedenis van de mijnen. Daarna mochten ze zich even uitleven in een ruimte waar allerlei spelletjes stonden die te maken hadden met het opwekken van energie.

Toen werden er groepjes gemaakt waarbij de Nederlandse en Duitse leerlingen gemengd werden. Ze moesten een soort windmolentje maken. Twee leerlingen moesten werken aan de techniek, de andere twee leerlingen aan het design en de laatste twee moesten een pakkende slogan bedenken. In het begin verliep de samenwerking een beetje stroef (mevrouw, ze spreken geen Engels!), maar toen het ijs eenmaal gebroken was ging het steeds beter. De leerlingen kwamen erachter dat ze toch beter Duits kunnen spreken dan ze dachten en Google Translate hielp ook wel een beetje...

Uiteindelijk werden alle windmolentjes gepresenteerd door de groepen (deels in het Duits en deels in het Engels) en er werd natuurlijk een winnaar uitgeroepen. Aan het eind van de dag zijn er ook nog telefoonnummers uitgewisseld tussen een paar Duitse heren en Nederlandse dames. Het internationaliseringsproject lijkt mij dus meer dan geslaagd! 

H2B meets Inda Gymnasium @Fontys Sittard

Volledig volgens schema arriveerde de bus met 42 leerlingen en 5 docenten op de locatie van Fontys in Sittard. Na een kort voorstelrondje van alle docenten, werd het programma besproken en toegelicht.

De leerlingen werden in gemengde groepen (Ned-Dui) verdeeld en gekoppeld aan één van de studenten van de Fontys. Zodra de leerlingen op hun plek zaten, werd er gestart met de eerste workshop  “How to vlog”. Na deze workshop volgde er een kort pauze. Vervolgens gingen de leerlingen aan de slag binnen het Fontys-gebouw om te oefenen. Hierna werd het tijd om de opgedane ervaring in de praktijk te brengen. Elke student(e) ging met zijn/haar groepje de stad in om een eigen vlog te maken. De opdracht was om de bezienswaardigheden van Sittard op een originele manier onder de aandacht te brengen, dit ook met gebruikmaking van de Duitse en Nederlandse taal.  Na de middagspauze werden de vlogs geëdit en beoordeeld. De beste 3 werden geselecteerd en op een groot scherm getoond. Via stemkaarten werd de winnaar gekozen. De 5 leerlingen die zich winnaar mochten noemen werden met een grote meerderheid van stemmen gekozen en ontvingen een prijs. Luc, Seven, Renzo van het Eijkhagen en Finn en Luisa van het Inda-Gymnasium waren de gelukkigen. Ook werd er een 2e prijs uitgereikt. Deze ging naar Niklas en Ben van het Inda-Gymnasium en Gianni, Senne en Zoë van het Eijkhagen.

De dag werd afgesloten met een groot applaus en iedereen liep lachend richting de bus die wederom stipt op tijd klaar stond.