Een overzicht van de activiteiten in schooljaar 2019 - 2020

Op Eijkhagen streven we er naar dat elke leerling van iedere laag in aanraking komt met Europese en Internationale Oriëntatie (EIO). Dit kan gebeuren tijdens de vaklessen (doorgaans met digitale ondersteuning), maar zeker ook op fysieke basis door deelname aan excursies, stedenreizen en/of uitwisselingen.

Aanbod van activiteiten in een internationale context, schooljaar 2019-2020:

 

 

 

 

Onderbouw

Alle brugklassers maken kennis met internationalisering door - onder begeleiding - tijdens lesuitval  te werken aan EIO-opdrachten op weg naar het European Citizenship. De havo/(t)vwo brugklassen brengen in het kader van het vak Duits een bezoek aan de Kerstmarkt in Aken. Voor de vwo-leerlingen staat er een excursie naar het Archeologisch Park in Xanten (Duitsland) op het programma, georganiseerd door de sectie Klassieke Talen. Geïnteresseerde leerlingen van de tvwo-afdeling kunnen deelnemen aan de uitvoering van een toneelvoorstelling, die uiteraard in het Engels plaatsvindt. Aanvullend zal The Phileas Fogg Theatre Company een workshop voor alle leerlingen van deze afdeling verzorgen. Verder is voor alle tvwo-klassen een uitwisseling c.q. buitenlandse reis een verplicht onderdeel. In dit kader zullen Canterbury en Brighton waarschijnlijk de eindbestemming vormen.

In de tweede klas zullen de scholieren van het vwo en het tvwo de organisatie van de jaarlijks terugkerende Europadag op zich nemen. Ook nu zullen leerlingen van het Carolus-Magnus-Gymnasium uit Übach-Palenberg weer hun steentje bijdragen bij de uitvoering van deze feestelijke gebeurtenis. Het project in Roermond - vorig jaar georganiseerd in samenwerking met het Clara-Schumann-Gymnasium uit Viersen - krijgt dit schooljaar een vervolg voor 2 havo/vwo onder supervisie van de sectie Duits en studenten van de Fontys Lerarenopleiding Sittard. Ook wordt er weer getracht voor de leerlingen van 2 havo/vwo een bezoek te plannen aan het Energeticon in Alsdorf samen met leeftijdsgenoten van het CMG uit Übach-Palenberg. Voor alle gymnasiasten staat er een excursie naar het Gallo-Romeins Museum i.c.m. met een stadswandeling in Tongeren op de rol. De organisatie is ook nu weer in handen van de sectie Klassieke Talen.

 

 

 

 

 

In het derde leerjaar vinden er diverse uitwisselingen plaats. Voor de leerlingen van 3 vmbo bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een 7-daags uitwisselingsproject met het Liceo Scientifico Statale “E. Boggio Lera” uit Sicilië. Ook voor 3 havo wordt een 6-daags bilateraal Erasmus+ uitwisselingsproject georganiseerd met onze partnerschool The Joyce Frankland Academy in Newport (Engeland). Aanvullend wonen alle 3 havo klassen een talencarrousel bij, waarbij doorgaans onbekende (Europese) talen en culturen van onze eigen leerlingen centraal zullen staan. De leerlingen van 3 vwo krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan een bilateraal uitwisselingsproject met het I.I.S.S. “Ettore Majorana” in Scordia (Sicilië). Eén klas van het tvwo zal deelnemen aan een exchange met Zaragoza, als zijnde een verplicht onderdeel van de bilingual course. Voor de andere groep wordt nog een bestemming gezocht. De gymnasiasten maken weer een excursie naar Duitsland: deze keer naar het Römisch-Germanisch Museum en de Dom in Keulen, aangevuld met een stadswandeling door deze mooie stad. Alle leerlingen van 3 tvwo zullen aan het einde van het schooljaar het CIE FCE exam afleggen waarbij alle Engelse taalvaardigheden worden getoetst. Het internationaal erkend Cambridge CIE certificaat moet behaald worden om door te kunnen stromen naar 4 tvwo.

    

Bovenbouw

Vanaf het vierde leerjaar hebben alle leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan Xplore als onderdeel van Global Exploration (ontwikkelingswerk), dit jaar gaat de reis naar Nepal. Verder kunnen alle scholieren die Duits in hun pakket hebben het Goethe-Certificaat behalen, dat zeer waardevol kan zijn bij een vervolgstudie (uiteraard ook in Duitsland). De toetsing van de Duitse taal vindt plaats op B1/B2/C1 niveau. Hetzelfde geldt voor de Franse taal, ook voor dit vak kan een certificaat behaald worden op verschillende niveaus. We hebben het dan over het DELF diploma.

     

 

 

 

 

De vmbo-ers van de vierde klas krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan het skikamp in Oostenrijk. De leerlingen van 4 havo wordt een stedenreis aangeboden naar Berlijn (sectie geschiedenis) of Parijs (sectie Frans). Voor diegenen, die Frans in hun pakket hebben, staat er een excursie naar Luik op het programma. De leerlingen van 4 vwo die Franse lessen volgen nemen eveneens deel aan de excursie naar Luik. Uiteraard heeft de ontwikkeling van de Engelse taal bij 4 tvwo hoge prioriteit. Deze wordt mede gestimuleerd door deelname aan het Model European Parliament (MEP). Verder staat in 4 tvwo en 5 tvwo in het lesprogramma het vakoverstijgende vak Global Perspectives AS level, waarbij leerlingen een onderwerp bestuderen op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Voor alle gymnasiasten in de vierde klas staat er een dagexcursie naar Trier op de rol (Klassieke Talen).

Ook het vijfde leerjaar biedt nog het nodige in een internationale context. De mogelijkheid tot deelname aan het skikamp geldt voor alle leerlingen van 5 havo. Scholieren van 5 (t)vwo krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan de eerdergenoemde stedenreis naar Berlijn of Parijs. De gymnasiasten van deze laag stappen ook in de bus naar Trier.

 

 

 

 

 

 

In 5 tvwo wordt voortgeborduurd op de ontwikkeling van de Engelse taal (MEP). De CIE cursus Global Perspectives AS level die is afgestemd op een internationale context wordt in dit jaar afgerond. De internationale stage die op deze afdeling verplicht is mogen we zeker niet onvermeld laten. Naast de ontwikkeling van de Engelse taal staan ook het vergroten van sociale en persoonlijke vaardigheden bij deze activiteit buiten de landsgrenzen zeer centraal. In 5 tvwo ligt de nadruk bij Engels op Engels als middel én als doel: door een verdieping in uiteenlopende aspecten van de Engelse taal en Engelstalige literatuur worden de Engelse kennis en vaardigheden van de leerlingen verder ontwikkeld en verfijnd.

 

 

 

Uiteindelijk arriveren we in het zesde leerjaar. Naast het skikamp voor alle leerlingen van deze afdeling biedt m.n. 6 tvwo nog bijzondere projecten op het gebied van de ontwikkeling van de Engelse taal: naast verplichte participatie in IB English A: Language and Literature kunnen zij optioneel deelnemen aan CIE English Language AS level. Met het te behalen certificaat kan de beheersing van de Engelse taal in de breedte aangetoond worden.