HaCo

Vanaf de derde klas bieden we het programma havisten competent of kortweg ‘HaCo’ aan in het kader van loopbaanontwikkeling en -begeleiding. De leerlingen gaan actief aan de slag met hun eigen toekomst, en oriënteren ze zich op de mogelijkheden in het Hoger Beroeps Onderwijs.  In klas 3 en 4 lopen leerlingen stages die hen helpen de juiste keuzes te maken. Coördinator van het project is de heer Jacobs.

Meer informatie staat hier.