Voor wie is het Econasium bedoeld?

Voor wie is het Econasium bedoeld?

Het Econasium is bedoeld voor leerlingen met interesse in economische onderwerpen en wiskundig inzicht, maar zeker ook interessant als je een andere wetenschappelijke opleiding wilt gaan volgen aangezien onderzoek vaardigheden en statistiek bij veel in het wo belangrijk  zijn.

Toelatingsvoorwaarden

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

  1. Je hebt op het rapport met de kerst tenminste een 6,5 voor wiskunde A of wiskunde B
  2. Je hebt op het rapport met de kerst tenminste een 6,5 voor economie en/of bedrijfseconomie

Motivatie

Het Econasium is een extra uitdaging; je moet interesse hebben in economie en geen moeite hebben met wiskunde. Misschien nog wel belangrijker is je motivatie. Om te beoordelen of jij de extra uitdaging echt aan wilt gaan, moet je een sollicitatiebrief schrijven waarin je aangeeft waarom je met het Econasium-programma mee wilt doen, en vervolgens wordt je nog uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Niet vanzelfsprekend ‘over’

Het Econasium start in de vierde en loopt door in de vijfde en zesde klas. Deelname in de vijfde is alleen niet vanzelfsprekend. Op basis van je eindrapport in de vierde wordt bepaald of je het programma ook in de vijfde mag blijven volgen.

Naast de uitdaging die het programma je biedt, zijn er nog een aantal voordelen voor Econasium leerlingen:

  • Het programma is samengesteld samen met een universiteit. Je vergroot met dit programma je kansen om een universitaire studie succesvol af te ronden.
  • Als je slaagt voor het Econasium-programma, ontvang je een extra diploma: “Certificate of Economic Proficiency”. Dit diploma krijg je als je voldoendes haalt voor de cursus Statistiek voor het Econasium én voor je profielwerkstuk economie of bedrijfseconomie én je op je eindlijst van het vwo tenminste een zeven hebt voor wiskunde en voor (bedrijfs)economie.
  • Leerlingen die in het bezit zijn van “Certificate of Economic Proficiency” worden voor alle economische opleidingen van Tilburg University vrijgesteld van matchingactiviteiten (ze worden dus automatisch toegelaten tot alle economische studies, waarbij voor de studie Econometrie wel Wiskunde B vereist is) en worden vrijgesteld van het groepswerkstuk bij het vak Statistiek 1.
  • Leerlingen van het Econasium worden onvoorwaardelijk toegelaten tot het excellentieprogramma van de Tilburg University. Dit is een programma waarmee je al tijdens je VWO-opleiding een vrijstelling kunt halen voor een compleet vak op de universiteit.
  • Aan de cijferlijst van je VWO-diploma kun je zien dat je het Econasium hebt afgelegd. Daarop staat de titel van je profielwerkstuk. Voor leerlingen die het Econasium hebben gedaan, begint die titel met “Econasiumwerkstuk:”.

Kosten:

Aan dit programma zijn kosten verbonden (leermiddelen, extra lesuren, coördinatie-uren, excursies en reiskosten).  Eijkhagen neemt een groot deel van deze kosten voor haar rekening. Van ouders wordt eenmalig in leerjaar vier een eigen bijdrage van € 150 gevraagd.