Economie is overal

Economie is overal

Economie is overal om je heen. Bij het woord economie denken veel mensen meteen aan zaken als werkloosheid en de financiële crisis. Maar het is breder dan dat. Het gaat bij Economie bijvoorbeeld over de keuzes die de overheid maakt om het geld dat er is zo zinvol mogelijk te besteden. Ook bedrijven maken dergelijke beslissingen: welke nieuwe producten moeten ze bijvoorbeeld op de markt gaan brengen, waar moeten ze in investeren? En zelfs jij neemt economische beslissingen: hoe kun je bijvoorbeeld je zakgeld zo goed mogelijk besteden? Ben je geïnteresseerd in beslissingen die overheden, bedrijven en consumenten nemen, dan is het Econasium misschien wel iets voor jou.

Extra uitdaging                                              

Je volgt het Econasium-programma naast je gewone programma in de  vierde, vijfde en zesde klas van het VWO. Dat betekent een extra uitdaging en extra uren inspanning, maar daar krijg je dan ook wel veel voor terug. Je maakt op verschillende manieren kennis met interessante thema’s uit de economie en de bedrijfseconomie. Je kunt onderzoek doen naar bijvoorbeeld de kostenstijgingen in de gezondheidszorg, het koersverloop van de Euro en de redenen waarom gaan sommige bedrijven failliet gaan en andere juist erg succesvol zijn. Je leert onderzoek doen, samenwerken en presenteren. En je maakt al uitgebreid kennis met de universiteit waar je straks misschien je vervolgopleiding gaat volgen. Econasium-leerlingen hebben daar dan ook een streepje voor!

Het Econasium-programma is samengesteld samen door de universiteit van Tilburg.  Je maakt op verschillende manieren kennis met interessante thema’s uit de economie en bedrijfseconomie, je leert onderzoek doen, samenwerken en presenteren. En al doende maak je al uitgebreid kennis met de universiteit in het algemeen en met Tilburg University in het bijzonder.

Het programma in vogelvlucht

  • Allereerst maak je kennis met economie en bedrijfseconomie. Je bezoekt een economische congres of neemt deel aan een economisch experiment.
  • Je neemt deel aan een economisch spel en aan een bedrijvenspel.
  • Je doet mee aan een excursie  naar bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank, de Rotterdamse haven of de bloemenveiling in Ede.
  • Tegelijkertijd volg je een traject waarin je langzaam aan economisch onderzoek leert doen. Je volgt colleges op de universiteit over economisch onderzoek en je maakt daarin kennis met een aantal onderzoeksthema’s binnen de economie en bedrijfseconomie.
  • Je volgt de cursus “Statistiek voor het Econasium“. In deze cursus leer je een aantal technieken die vaak bij economisch onderzoek worden gebruikt en die jij kunt gebruiken bij het maken van je profielwerkstuk. Als je deze cursus voltooit, krijg je voor bepaalde onderdelen vrijstelling als je aan Tilburg University een economische of bedrijfseconomische studie gaat volgen.
  • Je wordt door de universiteit ondersteund bij het maken van je profielwerkstuk. Je neemt een aantal interviews af van wetenschappers die expert zijn op het gebied waarover jij je profielwerkstuk schrijft.
  • En ten slotte maak je kennis met het studentenleven: Studenten van de universiteit organiseren voor Econasium-leerlingen een kennismaking met hun studentenleven. 

Link naar uitgebreid econasium programma