Dyslexie en dyscalculie

Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. 

Kinderen met dyscalculie hebben hardnekkige problemen bij het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen en wiskunde.

Een leerling met dyslexie of dyscalculie heeft ondersteuning nodig daar waar de gevolgen van dyslexie/dyscalculie hem of haar belemmeren;: bij het volgen van lessen, tijdens proefwerken en examens en bij het maken van huiswerk. 

Deze leerling staan in de begeleiding centraal. Zij vallen onder het Ondersteuningsteam; de mentor blijft de spil en de contactpersoon, maar de RT-Coach en ook de Coördinator Ondersteuningsteam zullen extra aandacht hebben voor de leerling en dat wat hij/zij nodig heeft. De leerling speelt een belangrijke rol bij het maken van een plan van aanpak, het moet vooral zijn of haar plan zijn.  We zijn gericht op het versterken van de zelfredzaamheid van de leerling. 

Zijn er vragen of onduidelijkheden, zoek contact met ons. Dan kan telefonisch maar ook via e-mail: 

ondersteuningsteam@charlemagnecollege.nl : Coördinator mevrouw Roos

ajm.cillekens@charlemagnecollege.nl : Dyslexie-Coach mevrouw Cillekens 

rjh.delnoij-benen@charlemagnecollege.nl : Dyscalculie-Coach mevrouw Delnoij