Uitgelicht

Leerlingen, die een profiel moeten kiezen, krijgen hulp van de decanen van Charlemagne College Eijkhagen. Zij begeleiden ook leerlingen die een vervolgstudie moeten kiezen. Op Charlemagne College Eijkhagen is het decanaat met studieadviseurs gevestigd in het kantoor tegenover het OLC. Vmbo-leerlingen en leerlingen van de onderbouw havo/vwo kunnen op dinsdag, woensdag, donderdag bij mevrouw Wieffer terecht. Leerlingen uit de bovenbouw havo en vwo worden geholpen door meneer Didden en dat kan elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Samen met de mentoren helpen de decanen om leerlingen een profiel te laten kiezen. Daarvoor wordt in klas 3 de methode Loopbaanverkenner/Profielkiezer gebruikt. In havo 4 en vwo 5 wordt de methode Qompas gebruikt om tot een keuze voor een vervolgopleiding te komen. Om tot een goede keuze te komen, kunnen de leerlingen van onze school meeloopdagen aanvragen. 

Als leerlingen gaan studeren aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) dan moeten zij zich rechtstreeks aanmelden bij de desbetreffende mbo-opleiding (Vista collegeGildeCitaverde) etc. Let altijd op: inschrijfdatum en de specifieke eisen. Als leerlingen gaan studeren aan het hoger beroepsonderwijs (hbo) of het wetenschappelijk onderwijs (wo) dienen zij zich vóór 1 mei bij de studie van de keuze aanmelden. Let altijd op: er zijn opleidingen, waarbij de inschrijfdatum eerder is. Check daarom altijd de site van de opleiding. Hoe eenieder zich moet aanmelden, is hier te lezen.

Leerlingen die gaan studeren aan het mbo, hbo of wo hebben recht op: 

* een persoonlijke ov-chipkaart, deze kan aangevraagd worden via www.studentenreisproduct.nl;

studiefinanciering die aangevraagd kan worden via www.duo.nl Bij de dienst uitvoering onderwijs (duo) kan iedere student geld lenen tegen een gereduceerd rentetarief. Let wel op, het is een voorschot en je komt het terug te betalen.

Voor informatie over de studiefinanciering/het lesgeld, kunt u terecht bij DUO:  Randwycksingel 22 6229 EE Maastricht (alleen op afspraak) via deze link

Voor alle decanaatgerelateerde vragen kunt u altijd terecht bij de decanen Emmy Wieffer (esm.wieffer@charlemagnecollege.nl) en Marc Didden (mfw.didden@charlemagnecollege.nl).

Nieuwsitems 2020: 

Webinar van DUO over studiefinanciering (21 september 2020)

Online-kennismakingsactiviteiten hbo/wo (17 september 2020)

Studiekeuzelab voorlichtingsweek (8 september 2020)

Oud-leerling Daphne Holtus in De Limburger & online Zuyd studiekeuze-event (4 september 2020)