Uitgelicht

‘Scholieren de techniekkant opduwen werkt niet’

Middelbare scholieren laten zich niet in hun studiekeuze nauwelijks tot niet beïnvloeden door de latere baankans of verdiensten. Snel een baan en een goed salaris, volgens het UWV kun je dan het beste tandheelkundige of leraar natuurkunde worden. Archeologie en dans hebben daarentegen de minst succesvolle startpositie op de arbeidsmarkt. Middelbare scholieren laten zich er niet door leiden.

Lees meer hierover in de Trouw van 14 februari 2020.

Tweedeling onder jongeren

Dat concludeert het Jongerenplatform van de SER (Sociaal-Economische Raad) in het rapport Hoge Verwachtingen dat vandaag verschijnt en de toekomst van Nederlandse jongeren tot ongeveer 35 jaar in kaart heeft gebracht. Grootste struikelblokken om een zelfstandig leven op te bouwen blijken het leenstelsel voor studenten, de hoge woningprijzen, flexbanen met onzekere arbeidsvoorwaarden en psychische druk om te presteren.

Profiteren

Nederlandse jongeren hebben op zich ‘goede perspectieven, met goed onderwijs en kansen op een baan’ schrijft het Jongerenplatform. „Maar jongeren met voldoende hulp vanuit een breed netwerk profiteren meer van die kansen ten opzichte van jongeren die niet over zo’n netwerk beschikken. Die onzichtbare muur wordt steeds hoger en is niet goed voor onze economie. Ook verscherpt het de tweedeling in de samenleving”, stelt SER-voorzitter Mariëtte Hamer.

Die ‘muur’ staat deels tussen allochtone en autochtone en hoog- en laagopgeleide jonge Nederlanders, maar beperkt zich niet tot deze groepen. „Het hebben van een goed netwerk, via ouders, familie en vrienden lijkt zeker voor jongeren steeds belangrijker te worden.” Het zijn dergelijke netwerken die voor stageplaatsen of (vaste) banen kunnen zorgen en kunnen bijspringen bij financiële problemen.

Uitstellen

Voor veel jongeren geldt dat ze de ‘mijlpalen’ in hun leven steeds langer uitstellen. Ze gaan later op zichzelf wonen, krijgen later een vast werkcontract en beginnen later aan een gezin. Het Jongerenplatform, waarin jongerenorganisaties zoals FNV Jong en de Landelijke Studentenvakbond zijn vertegenwoordigd, roept daarom het kabinet op om een ‘generatietoets’ in te voeren. „De overheid voert soms maatregelen in die op zichzelf verdedigbaar zijn, maar opgeteld nadelig zijn voor jongeren.” Een voorbeeld is de invoering van het leenstelsel voor studenten, waarbij volgens Hamer, „te weinig is nagedacht over wat het voor studenten voor later betekent.”

Bron: De Limburger, Cyril Rosman, 30 augustus 2019

Veel numerus-fixusopleidingen zitten helemaal niet vol

Aankomend studiejaar zijn er opnieuw meer opleidingen met een numerus fixus bij universiteiten, terwijl uit onderzoek van NOS op 3 blijkt dat die studies vaak helemaal niet vol zitten. Dit jaar, in september 2019, zijn er 56 universitaire opleidingen die een numerus fixus hanteren. Afgelopen jaar waren het er nog 47 en het jaar ervoor 42. Een flinke groei dus.

Het definitieve aantal inschrijvingen van dit studiejaar is nog niet bekend. Maar de cijfers van vorig jaar zijn er wel. Voor alle numerus-fixusstudies waren er toen in totaal 34.117 aanmeldingen. Veel meer dan het totale aantal opleidingsplekken van 12.104. Studenten hadden daarmee een gemiddelde toelatingskans van 35 procent. Je zou dus denken dat de collegebanken bij die studies stampvol zitten.

Maar uit onderzoek blijkt dat dat bepaald niet zo was. Voor meer info, kijk hier.  

Bron: Nos, 22 augustus 2019

Arbeidskrapte logistiek alarmerend

De stroom alarmerende berichten over de arbeidsschaarste in de logistiek blijft aanhouden. Nieuwe cijfers werden gisteren bekend bij een bijeenkomst in Weert over de arbeidsmarkt in de Noord- en Midden-Limburgse logistiek. In de logistieke sector in Noord- en Midden-Limburg komen er dit jaar zeker duizend banen bij. Dit stelt expert Jeroen van den Berg van uitkeringsinstantie UWV op grond van onder meer marktontwikkelingen en gesprekken met werkgevers. Daartegenover staat dat er dit jaar slechts 350 mensen met een WW-uitkering in de regio beschikbaar zijn voor deze vacatures. Tegelijk gaan er zo’n 300 mensen in de sector met pensioen. „Er dreigen grote tekorten”, aldus Van den Berg.

Schokkend

Hij sprak gisteren tijdens een bijeenkomst in Weert over de overspannen arbeidsmarkt in de logistiek. Regiodirecteur Tabian Hassing van Tempo-Team noemde de cijfers schokkend. 

,

Ook zijn bedrijf heeft cijfers verzameld over het tekort aan arbeidskrachten in de sector (zie graphic). De uitzender betitelt de arbeidsmarkt voor laagopgeleide medewerkers in de logistiek als magazijnmedewerker en heftruckchauffeur in Noord- en Midden-Limburg als „zeer krap”. Nog dramatischer is de geringe beschikbaarheid van mensen met een hogere opleiding in de logistiek, de ‘logistieke professionals’. Die is in Noord-Limburg „extreem krap”. Hoewel in het vierde kwartaal van afgelopen jaar de vraag naar personeel ietwat is afgezwakt, gaat het hierbij om seizoensinvloeden.

Aanbod

Ondanks de schaarste is het aanbod betrekkelijk groot. Want duizenden werkers in de logistiek zoeken passief of actief een nieuwe baas, zo heeft Tempo-Team vastgesteld. „Die groep is best groot”, aldus Hassing. „Werkgevers moeten nu ook focussen op behoud van hun mensen, anders zijn ze zo gevlogen.” Hij schetst een beeld waarin vele potentiële kandidaten voor werk in de logistiek al gedurende de selectie voortijdig afhaken, omdat er een andere vacature voorbijkomt. Verschillende sprekers benadrukten gisteren dat werkgevers zich flexibel moeten opstellen met bijvoorbeeld werktijden. Zo is er volgens de deskundigen een grote groep vrouwen die in de logistiek aan de slag wil zodra de werkuren worden afgestemd op schoolgaande kinderen. Ook moeten werkgevers hun reputatie opvijzelen om personeel te vinden, zeggen deskundigen. Hassing stelt dat uitzendkrachten, ook arbeidsmigranten, elkaar voortdurend bijpraten over het werk in verschillende bedrijven. „Zoals Polen op de internetforums in hun land. Zij weten precies waar ze hier willen werken.” Bedrijven kunnen volgens hem hun imago verbeteren door hun mensen extraatjes in de werkomgeving te bieden. „Denk aan een fitnessruimte, een goed bedrijfsrestaurant, een pingpongtafel of een Playstation in de kantine. Een afdakje voor de rokersruimte buiten kan al essentieel zijn.”

Bron: De Limburger, Will Gerritsen, 2 februari 2018

Hbo-opleidingen en unive­rsiteiten hebben het aantal eerstejaars flink zien groeien in het studiejaar 2017-2018

Vooral opleidingen op het gebied van gezondheidszorg en techniek zijn populair, sectoren waar een groot gebrek aan personeel is. Dat geldt echter niet voor opleidingen voor het onderwijs, waar ook een schreeuwend personeelstekort is. Dat blijkt uit cijfers van Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Volgens Vereniging Hogescholen zijn er nog nooit zo veel hbo-studenten geweest als in het studiejaar 2017-2018. Nederland telt nu in totaal meer dan 453.300 ingeschreven hbo’ers, een stijging van 1,4 procent vergeleken met het voorgaande studiejaar. Het aantal eerstejaarsstudenten dat in het huidige studiejaar begon aan het hbo, klom met 5,5 procent tot ruim 106.600.

Volgens de vereniging is de groei vooral zichtbaar bij studies voor de gezondheidszorg, met een plus van 9 procent. Voor onderwijs is de belangstelling het kleinst, met een minieme toename van 0,6 procent. Dat komt neer op een groei van 66 studenten. Vereniging Hogescholen maakte ook bekend dat het aantal afgestudeerden met bijna 4 procent is gestegen naar bijna 74.000. Het aantal diploma’s bij de opleiding verpleegkunde springt eruit met een groei van ruim 28 procent. „Goed nieuws voor de sector die met tekorten kampt”, zegt Thom de Graaf, voorzitter van de vereniging. Bij universiteiten doen vooral technische opleidingen het goed. In totaal schreven bijna 41.160 studenten zich in voor zo’n opleiding, een groei van 6 procent. Het totale aantal studenten dat op een universiteit is begonnen in het huidige collegejaar, klom met 4,5 procent naar ruim 276.700.

Bron: De Limburger, 2 februari 2018

Vraag arbeidsmarkt sluit niet aan op beroepskeuze jongeren: vooral tekort aan ict'ers, fysio's en ingenieurs. Gevraagd: softwareontwikkelaars en verpleegkundigen

Jongeren die de komende zes jaar afstuderen, hebben goede perspectieven op werk. Wel zijn de verschillen naar opleidingsniveau en richting groot. Werkgevers in de techniek, ict, groothandel, zorg, bouw en onderwijs zullen grote moeite hebben om geschikt personeel te vinden. De vraag sluit in veel sectoren niet aan op de beroepskeuze van jongeren, zo blijkt uit een rapport over de arbeidsmarkt naar opleiding en beroep van het researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. De nieuwe prognoses van het ROA worden gebruikt voor de verplichte 'studiebijsluiters' van opleidingen.

Minder boeren

Zo blijft er tot 2022 een groot tekort aan software- en applicatieontwikkelaars, fysiotherapeuten, laboranten, verpleegkundigen, elektriciens en ingenieurs. Verder zal het moeilijk zijn genoeg leerkrachten te vinden voor het basisonderwijs. Daar is de vraag groot omdat veel oude leerkrachten met pensioen gaan.

Ondanks de vergrijzing zal er in de landbouw juist minder werk zijn. Die daling is te wijten aan mechanisering en schaalvergroting. De arbeidsmarktperspectieven van hbo'ers zijn het somberst voor de richtingen communicatie en hotel-, vrijetijds- en facilitymanagement. Bij academici geldt dit voor bedrijfseconomie, logistiek en kunst. Bij mbo en hbo zijn de kansen op een baan matig voor de richting economie. Het zijn banen die op de tocht staan door automatisering.

Krapte

Per saldo zal tot 2022 de krapte op de arbeidsmarkt toenemen. De komende zes jaar stromen 1,6 miljoen afgestudeerden op de arbeidsmarkt in, terwijl het ROA 2,1 miljoen nieuwe baanopeningen verwacht. Deze groei heeft twee oorzaken. Dankzij de economische groei komt er plek voor 520 duizend extra werkenden. Daarnaast ontstaan er 1,5 miljoen banen als gevolg van wisselingen van beroep, pensionering en tijdelijke uitstroom, bijvoorbeeld vanwege mantelzorg of ziekte.

Hbo'ers en academici hebben de beste perspectieven. Gemiddeld zal het opleidingsniveau van de Nederlandse jongeren verder toenemen, vooral omdat mbo'ers op niveau 2 en 3 langer doorstuderen. 'Ook op mbo-niveau zijn er richtingen met goede perspectieven op werk', zegt onderzoeksleider Didier Fouarge van het ROA. 'De meeste kans op werk bieden mbo 4 groen, zorg en techniek, en mbo 2/3 techniek.' 

Opvallend is de kentering in de zorgsector. Bij de arbeidsmarktprognose van twee jaar geleden was het ROA nog somber omdat het kabinet fors bezuinigde op de zorg. Nu is de verwachting dat het aantal banen in die sector de komende zes jaar met 3,1 procent stijgt. Dat is onder andere te danken aan de investering van 2,1 miljard euro voor verpleeghuizen.

Bron: de Volkskrant, 4 december 2017   Zie hier het complete ROA-rapport.  

Studenten van nu rijk? Integendeel, leenstelsel maakt ze armer dan ooit

Studenten worden rijker', 'het beeld van de armlastige student is achterhaald' en 'studenten spekken spaarrekening met geld van DUO'. Als je de krantenkoppen van 1 september leest, zou je haast gaan geloven dat de overheid de basisbeurs weer heeft ingevoerd. Deze nieuwsberichten, naar aanleiding van een Nibud-onderzoek naar de financiële situatie van studenten, waren bijzonder kritisch richting studenten en de manier waarop zij met geld omgaan. Er wordt verteld dat studenten van nu niet langer op een houtje hoeven bijten én dat zij ook nog geld overhouden om op te sparen voor hun toekomst. Daarnaast wordt gemeld dat steeds minder studenten het een probleem vinden om te lenen. Hiermee wordt een beeld geschetst van studenten die nu en in de toekomst op grote voet willen en kunnen leven, op kosten van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Stijgende schulden

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is ontzettend geschrokken van deze berichtgeving en de framing. Het is belangrijk dat het onderwerp ook van een andere kant wordt belicht. In 2015 is de basisbeurs afgeschaft. Dit was een politieke keuze. Studenten moesten vanaf dat moment volledig zelf voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie. Een investering in de eigen toekomst, werd dit genoemd. Om te zorgen dat deze groep jongeren deze kosten überhaupt kon betalen, werd het sociaal leenstelsel ingevoerd. De keuze te willen studeren betekende vanaf dat moment voor het overgrote deel van de jongeren dat zij schulden aan moeten gaan. Het CPB heeft al aangegeven dat zij verwacht dat de gemiddelde studieschuld fors zal stijgen de komende jaren.

Slecht op de hoogte

Het is onbegrijpelijk dat media beweren dat dit leenstelsel studenten rijk maakt. Het maakt hen ongemerkt armer dan ooit en belast hun toekomst enorm. Iedere cent die geleend wordt, moet na afstuderen netjes worden terugbetaald. Mét rente. Op dit moment is die rente inderdaad relatief laag. Wat er echter niet bij wordt vermeld, is dat deze rente iedere vijf jaar opnieuw wordt vastgesteld. Het Nibud-onderzoek laat daarnaast ook zien dat studenten slecht op de hoogte zijn van de regels van het leenstelsel. Slechts 4 procent van de ondervraagden kon alle vragen over de regels rondom rente en terugbetaling goed beantwoorden. De invoering van het leenstelsel is dus eerder een molensteen dan een melkkoe voor de studenten.

Herinvoering basisbeurs

De vraag is dan: wat nu? We moeten nadenken over hoe deze generatie studenten beschermd kan worden en hoe hun onzekere financiële positie kan worden verbeterd. De beste oplossing is het herinvoeren van de basisbeurs. Het ISO was, is en blijft tegen het leenstelsel, maar het is belangrijk direct actie te ondernemen om de huidige studenten al te helpen. In dat kader roept het ISO op tot andere maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan het instellen van een renteplafond, zodat de student meer zekerheid heeft over de lening waar hij of zij zich aan verbindt. Daarnaast moet er sterk worden ingezet op betere voorlichting van studenten over de regels én het aanbieden van leenadvies aan studenten. Ondersteun hen bij het maken van deze ongelooflijk belangrijke beslissing in hun leven. Op deze manier wordt de student van vandaag niet het kind van de rekening van morgen.

Bron: Trouw, 12 september 2017

Jongere mbo’er gewild

Jongeren met een mbo­diploma liggen goed op de arbeidsmarkt. Zo kwamen er van september vorig jaar tot en met februari 214.000 vacatures bij op mbo­niveau,

In het vierde kwartaal van vorig jaar waren er zelfs 26 procent meer vacatures dan in de laatste drie maanden van 2015, blijkt uit onderzoek van het UWV en de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De meeste banen zijn te vinden in zorg, metaal en elektrotechnische industrie, de gastvrijheidssector, retail en de logistiek. Niet alleen mensen met een mbo-diploma, maar ook nog niet afgestudeerde mbo’ers zijn populair. Het aantal studenten in leerbanen nam voor het eerst sinds 2011 weer toe. Dat zijn er nu 101.000 en er staan er nog de nodige leerbanen open. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen dat werd verstrekt aan jongeren tot 27 jaar nam in de eerste vier maanden van dit jaar met bijna een kwart af ten opzichte van dezelfde periode in 2016. De afname was het grootst in de bouwnijverheid, de detailhandel en de zorg.

Bron: Limburgs Dagblad, 23 juni 2016

Dit zijn de beste geldtips voor nieuwe studenten (en hun ouders)

Vier deskundigen over verstandig lenen

Ruim 200 duizend jongeren beginnen over een paar maanden aan het studentenleven. Hoe regel je dat financieel gezien het best? Vier kenners geven tips. Over hoe om te gaan met een studielening, aanvullende beurs of giften van ouders. 'Leen minder in een maand dat je veel kunt bijverdienen.'

Iedere student kan vanaf september 867,68 euro per maand lenen voor zijn of haar universitaire of hbo-studie. Het geleende bedrag moet worden terugbetaald in 35 jaar. De lening is altijd vriendelijk geprijsd. De rente is de komende vier jaar 0 (nul) procent, maar dit kan periodiek worden aangepast. Naast de gewone studielening is het mogelijk krediet te krijgen voor het betalen van het collegegeld (2006 euro) van maximaal 167,17 euro per maand. Ook dat is een lening. Wie extra financiële ondersteuning nodig heeft, kan een aanvullende beurs aanvragen van maximaal 387,92 euro per maand. Of je die beurs krijgt, hangt af van de hoogte van het inkomen van je ouders. Ook studerende broers of zussen kunnen hierbij een rol spelen. De aanvullende beurs is een gift, maar kent wel de voorwaarde dat je afstudeert. Verlaat je hogeschool of universiteit zonder diploma, dan moet je de aanvullende beurs grotendeels terugbetalen. Iedere student kan een 'studentenreisproduct' aanvragen, zeg maar een ov-jaarkaart, die recht geeft op gratis gebruik van het openbaar vervoer. Ook die kaart is een cadeau van de overheid. Maar eveneens geldt: niet afstuderen binnen tien jaar betekent terugbetalen. Die schuld kan, met een maandelijks bedrag van circa 90 euro, oplopen tot duizenden euro's. De studiefinanciering kent dus allerlei kansen, maar ook valkuilen en gevaren. Vier kenners geven advies voor verstandig lenen.

Jan Sinninge, woordvoerder Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) 

'Lenen is een prima optie als je de financiering van je studie niet voor elkaar krijgt. Niet iedereen heeft rijke ouders, dus een studielening is echt geen schande. Bovendien is de rente nu nihil en zijn de leenmogelijkheden vrij ruim. Maar kijk uit dat je niet rücksichtlos aan het lenen slaat. Je moet het immers wel terugbetalen. 'Leren omgaan met geld is een uitdaging, maar ook onderdeel van je student-zijn. Maak aan het begin van je studie een begroting van de kosten voor het komende jaar, van collegegeld en boeken tot levensonderhoud. Leen bewust.

'Je mag onbeperkt naast je studiefinanciering bijverdienen, maar het is de vraag of bijbaantjes altijd zo verstandig zijn. Prima als je het weet te combineren met je studie. Maar als je langer studeert omdat je veel werkt, is dat meestal niet verstandig. Studeren is en blijft nu eenmaal duur. 'Overigens heb je doorgaans recht op zorg- en huurtoeslag. Vraag die meteen aan. Vraag ook altijd meteen een aanvullende beurs aan. Dat brengt veel papierwerk met zich mee. Ook als je ouders nu te veel verdienen, kun je later misschien toch in aanmerking komen voor een aanvullende beurs. Bijvoorbeeld als er nog andere kinderen gaan studeren.'

Gerard Acda, financieel planner

'Een studielening lijkt aangenaam, maar heeft grote invloed op het latere leven. Bijvoorbeeld als je een huis gaat kopen. Een uitstaande lening, ook een studielening, beperkt je leencapaciteit bij de aankoop van een eerste woning. En juist starters op de woningmarkt hebben het op dit moment moeilijk. 'Afstuderen zonder schuld - of met zo min mogelijk schuld - is sowieso verstandig. Is het niet mogelijk om je eigen geld te verdienen of heb je geen ouders die je kunnen of willen ondersteunen, probeer het leenbedrag dan zo veel mogelijk te beperken. Door bijbaantjes, door zuinig te zijn met huisvesting - blijf bijvoorbeeld bij je ouders wonen - of door een beperkte gift van je ouders. 'De ouder die zijn studerende kind wil ondersteunen, kan ook overwegen een huis te kopen. Koop een appartement met drie kamers en zoek er twee huisgenoten bij die huur betalen. Financier de aankoop met liggende gelden of een lening en je kind woont gratis.'

Barbara van der Est, geldexpert bij de Consumentenbond 

'Als ouders of grootouders je financieel kunnen bijstaan tijdens je studie, is dat natuurlijk fijn. Maar zij zouden het geld ook kunnen bewaren voor hulp bij de aankoop van een eerste woning. Het kopen van een eerste huis is voor veel mensen een stuk lastiger geworden. 'Voorheen waren alle kosten voor de aankoop van een huis mee te financieren in de hypotheek. Nu kun je nog maar 101 procent van de woningwaarde lenen. En dat wordt de komende jaren nog minder. Bovendien is de rente op een hypotheek altijd hoger dan de rente op een studielening. Dus als je kunt kiezen: stel die schenking voor je studie uit voor de aankoop van een woning.' 

Tea Jonkman, woordvoerder van DUO, de instantie die de studiefinanciering regelt 

'Een goede mogelijkheid om bewust om te gaan met je studielening is het aanpassen van je leenbedrag per maand. Leen bijvoorbeeld een basisbedrag en varieer per maand wat je daar bovenop leent. Dat kun je maandelijks aanpassen, zelfs tot heel kort voor de datum van de maandelijkse overboeking. Leen bijvoorbeeld méér in een maand dat je veel tentamens hebt en minder in een periode dat je veel kunt bijverdienen. 'Iedere student kan zijn studiefinanciering zelfstandig regelen. Wil je je ouders betrekken bij je financiële beheer, bijvoorbeeld om de vinger een beetje op de knip te houden, dan hebben zij twee volmachten nodig, een voor je DigiD en een voor MijnDUO. De rekening van ontvangst moet wel op naam van de lener staan. Natuurlijk kun je je ouders ook voor die rekening een volmacht geven, bijvoorbeeld om bedragen over te maken naar een rekening voor dagelijkse betalingen. 'Overigens is het belangrijk om zo snel mogelijk je DigiD aan te vragen. Die heb je nodig voor al je communicatie met de overheid - en dus ook DUO. Vraag je studiefinanciering ook op tijd aan, zo'n drie maanden van tevoren. Dus doe dat gewoon meteen na je examenuitslag.'

Bron: de Volkskrant, Marc van den Eerenbeemt, woensdag 14 juni 2017

Nieuwe ICT studies bij hbo en UM

Digital Transformations wordt de derde bachelor opleiding van de faculteit Arts and Social Sciences van de Universiteit Maastricht die in 2019 van start moet gaan.

De studie gaat zich richten op allerlei ethische, politieke, culturele en sociale kwesties die aan de orde zijn in de steeds verder digitaliserende maatschappij. Het moet een interdisciplinaire studie worden waarbij mogelijk samengewerkt wordt met onder meer de rechtenfaculteit, School of Business and Economics, de Smart Services Campus en het nieuwe instituut voor Data Science. Vanwege toenemende vraag naar hbo-gediplomeerde ICT'ers breidt de hogeschool Novi, gevestigd in Utrecht, uit naar Limburg. De opleiding richt zich op werkende volwassenen die hun kwalificaties willen uitbreiden. "Dankzij diverse subsidies door vraagfinanciering en praktijkleren kost een volwaardige hbo-opleiding de student nog maar 3000 euro”, aldus docent Rob Snel van de nieuwe Hogeschool. „De opleiding kan bovendien volledig digitaal worden gevolgd.” De bestaande Hogeschool E3 in Maastricht verdwijnt en gaat op in Novi. De opleiding heeft haar intrek genomen op het Robert Schumandomein in Maastricht.

Bron: Limburgs Dagblad, 24 maart 2017

Website met beroepen op mbo-niveau

De website beroepeninbeeld.nl geeft meer inzicht in verschillende beroepen; welke werkzaamheden en competenties hierbij komen kijken. Het is voornamelijk gericht op beroepen op mbo-niveau en het kan leerlingen een eerste indruk geven van een bepaald beroep. Er staan ongeveer 500 beroepen op de site en er komen dit jaar nog vele beroepen bij. De beroepen worden uitgelegd aan de hand van filmpjes (uit de praktijk). 

Zie hier de site. 

Kostbare selectie geneeskundestudenten levert weinig op, blijkt uit onderzoek

Het selecteren aan de poort van geneeskundestudenten, dat sinds 2000 de traditionele loting verdringt, werkt niet beter om goede artsen op te leiden. Dit concludeert Anouk Wouters die vandaag promoveert aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij wijst bovendien op een mogelijk nadeel van de - relatief kostbare - selectiemethode: een geringere diversiteit van studentenpopulaties.

Lees hier het artikel (de Volkskrant, 9 februari 2017)

Lenen studiegeld blijkt geen obstakel

Jongeren die willen studeren laten zich niet weerhouden door het feit dat ze hun studiebeurs moeten lenen. Het aantal jongeren dat zich heeft ingeschreven aan een universiteit of hogeschool is afgelopen jaar gestegen.

Zie hier het artikel (Limburgs Dagblad, 30 januari 2017) 

Onafhankelijke websites voor hbo en wo-opleidingen

Op de sites: hbobachelors.nl & universitairebachelors.nl vind je betrouwbare, onafhankelijke en vergelijkende informatie over de studies in Nederland. Daarnaast is een overzicht van alle open dagen die je kunt bezoeken.   

Studiekiezer, een app die je helpt met de studiekeuze

Een studente van Zuyd Hogeschool was zo begaan met de problemen waar scholieren tegenaan lopen bij het maken van de juiste studiekeuze, dat zij als afstudeeropdracht de eerste interactieve studiekeuze-app in Nederland heeft bedacht. Hiermee speelt zij in op een maatschappelijk probleem, want de kosten van een verkeerde studiekeuze zijn hoog. De app ‘Studiekiezer’ helpt scholieren te bepalen welke studie het beste bij hen past en is uniek in Nederland.

Voor meer info, kijk hier. 

Arbeidsmarkt schreeuwt om mbo-vakmensen

In de jaren negentig was een administratieve opleiding op mbo­niveau nog een gouden ticket voor de arbeidsmarkt. Anno 2016 kun je op het middelbaar beroepsonderwijs echter beter ‘iets technisch’ gaan doen, want werkgevers schreeuwen om goede vakmensen. Goede monteurs, elektriciens, C&C­frezers, lassers, instrumentmakers en tekenaars kunnen bij wijze van spreken morgen al beginnen.

Bron: Limburgs Dagblad, 30 november 2016

Studentenreisproduct voor mbo'ers

Vanaf 1 januari 2017 is het studentenreisproduct er ook voor mbo’ers die nog geen 18 jaar zijn. Voor meer info kijk hier. 

Deze studies bezorgen je een goed betaalde baan

Studenten met een opleiding die slecht aansluit op de arbeidsmarkt hebben vaker geen vaste baan en verdienen tot wel 2.500 euro minder per maand. ,,Wie een opleiding deed die slecht in de markt ligt, heeft later spijt", weet Michel van Smoorenburg, arbeidsmarktspecialist bij het overheidsinstituut UWV, dat onder meer de uitkeringen verzorgt. Bij de hbo-studies media, entertainment en management zou slechts 41 procent van de schoolverlaters weer dezelfde studie kiezen. Bij hbo sport & bewegen is dat met 49 procent nog niet de helft. Het UWV doet steeds meer onderzoek naar kansrijke beroepen en sectoren om werkloosheid te voorkomen. Van Smoorenburg: ,,De kans op werk en een goed salaris is bij jongeren totaal niet in beeld." 

Voor meer informatie en de lijstjes met meest en minst verdienende beroepen, hoogste en minste werkloosheid, kijk hier. 

Bron: Limburgs Dagblad, 30 september 2016

Minder vaak loten voor plek op hbo 

Het aantal hbo-­opleidingen in Limburg met een numerus fixus daalt volgend schooljaar flink. De belangrijkste reden die de hogescholen daarvoor opgeven, is dat het aantal aanmeldingen van studenten niet meer zodanig hoog is dat niet iedereen kan worden toegelaten. Dan kan loting dus achterwege blijven. ‘Limburg’ volgt de landelijke trend zoals die gisteren door de ‘Keuzegids HBO 2017’ van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie werd geopenbaard. Zuyd Hogeschool (Zuid-Limburg, 14.000 studenten) beperkt het aantal opleidingen met een numerus fixus van drie dit schooljaar naar één in het volgende. Verpleegkunde en Oosterse Talen en Cultuur vallen af en alleen de hoog aangeschreven opleiding Fysiotherapie blijft nog over. Voor de Toneelacademie (40 plaatsen, 300 tot 400 aanmeldingen) en de Hotelmanagement School Maastricht (340 plekken, 1100 gegadigden) geldt onveranderd een strenge selectie zoals elders in het land ook. De school beoordeelt daarbij zelf wie op basis van geschiktheid wordt toegelaten. Fontys (Brabant en Limburg, 44.000 studenten) kende dit jaar acht opleidingen met een numerus fixus. Daarbij vond niet zoals vaak een loting plaats, maar bepaalde de instelling via selectie zelf wie door de schoolpoort mocht. Daaronder zaten de opleidingen leraar geschiedenis en Engels in Sittard en Tilburg. Die zijn volgend jaar niet meer vertegenwoordigd onder de vier studies in Eindhoven en Tilburg waarvoor de numerus fixus blijft bestaan: verpleegkunde, journalistiek, fysiotherapie en Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken. 

Bron: Limburgs Dagblad, 30 september 2016

Vooropleiding kunstacademie

Meer info, kijk hier

Meeloopdag bij internationale HBO studie 

Op 8 en 9 november biedt de Fontys Venlo Engelstalige workshops aan. Heb je interesse, kijk hier.  

Een tegemoetkoming scholieren aanvragen

Je wordt 18 jaar en zit op het voortgezet onderwijs. Je krijgt een tegemoetkoming voor scholieren. Voor meer info, klik hier.

Studiekeuzespecial van de VvSL

Een magazine met informatie over: Kiezen, hoe doe je dat? Aanmelden, hoe werkt dat? Studiekosten, hoe betaal je die? Doorgaan, overstappen of stoppen.

Zie hier 

Scripties en tentamens vol taalfouten

Studenten beheersen het Nederlands onvoldoende. Hun docenten nemen de taak van de middelbare school over. Andreas Kinneging, hoogleraar rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden, komt vreemde spelling tegen in tentamens en scripties van zijn studenten. „‘Hij wilt.’ Heel vaak ‘en detaille’. Woorden als ‘descentralisatie’, ‘beredernaties. ‘Concensus’ in plaats van ‘consensus’, ‘arosticrotisch’ in plaats van ‘aristocratisch’. Ook constructies pakken vaak verkeerd uit. ‘Dit stroomt voort uit’ in plaats van ‘dit vloeit voort uit’. Of ‘onze begeertes leiden naar echoïsme’.”

Lees hier het complete artikel. Bron: Limburgs Dagblad, Maarten Huygen, 13 september 2016

Op kamers gaan

Veel leerlingen gaan studeren in de eigen regio (Universiteit Maastricht, RWTH, Hogeschool Zuyd, Fontys etc.), maar je kunt er zeer zeker ook voor kiezen om buiten de vertrouwde omgeving te gaan studeren. Je moet dan wel tijdig actie ondernemen voor een kamer. Lees hierover in het volgende artikel uit het Parool  Hoe vind je een kamer in Amsterdam en het item op kamers gaan van studie-kosten.nl. 

Schnupperstudium für Abiturientinnen - RWTH Aachen 

Meiden (leerjaar 5 & 6 vwo) die interesse hebben in natuur- en ingenieurwetenschappelijke vakken kunnen een driedaagse cursus krijgen bij de RWTH in Aken (17 t/m 19 oktober). Meer info en aanmelden, kijk hier. Verlof krijg je voor deze cursus.  Let op: sommige eindexamenleerlingen kunnen 17 oktober nog een toetsdag hebben van de eerste toetsweek.

Universiteiten puilen uit

De vier technische universiteiten (TU Delft, Universiteit Twente, TU Eindhoven en Wageningen University) hebben bijna twee keer zoveel studenten gekregen. In tien jaar tijd groeiden ze van ruim 32.000 naar 53.000 jonge wetenschappers. De miljoenen euro’s die overheid, bedrijfsleven en onderwijs de afgelopen jaren spendeerden om meer technische pupillen aan te trekken, beginnen hun doel te treffen. Waar nu nog 2 op de 10 van de studenten voor een technische studie kiest, moet dat omhoog naar 4 op de 10. Nederlandse bedrijven staan te springen om goed opgeleid personeel, maar aan technici is een ernstig tekort. De technische universiteiten hebben nu echter al problemen om de grote toestroom aan te kunnen. De financiering groeide namelijk niet mee. Sterker, die is 5 procent lager dan tien jaar geleden. „De toestroom is zo groot dat we die mogelijk moeten gaan inperken. Dat betekent dat we strenger naar kwaliteit gaan kijken en bijvoorbeeld alleen de beste buitenlandse studenten aannemen. Tenzij we meer geld krijgen”, zegt Victor van der Chijs, voorzitter van de federatie van de vier technische universiteiten. Voor een aantal studies geldt al een numerus fixus.

Bron: Limburgs Dagblad, 5 september 2016

Universiteit Maastricht, dinsdag 30 augustus 2016

Vanaf 1 oktober 2016 is het weer mogelijk om in Studielink aan te melden voor bachelor programma’s die in september 2017 van start gaan. Eén hele grote wijziging ten opzichte van voorgaande jaren is dat er een uniforme deadline is voor numerus fixus programma’s; vanaf komend jaar is dat 15 januari 2017.

Bij de Universiteit Maastricht geldt deze deadline voor de volgende programma’s:

  • Bachelor Geneeskunde inclusief de International Track in Medicine (ITM)
  • Bachelor Psychologie
  • Bachelor International Business
  • Bachelor Economics and Business Economics

Meer info, zie flyer & site

Trouw, vrijdag 5 augustus 2016

Lees het artikel hier

Documenten