Spotlight

In de rubriek ‘Spotlight’ worden bijzondere zaken van onze school in de kijker gezet. Zo kun je er informatie vinden over de vakgroep Lichamelijke Opvoeding en hun activiteiten. De onlinediensten van onze schoolbibliotheek, informatie vanuit het zorgteam, het decanaat, de OuderAdviesRaad en het TTO.