Schoolgids 2019/2020

6. Het bestuur SVO|PL

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg

Het Charlemagne College, locatie Eijkhagen maakt deel uit van de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL), het bevoegd gezag van de volgende locaties voor vmbo, havo, vwo en praktijkonderwijs in Parkstad Limburg:

  • Bernardinuscollege te Heerlen, Gymnasium, atheneum en havo
  • Charlemagne College locatie Eijkhagen te Landgraaf, (tweetalig) vwo, havo en vmbo-tl
  • Sintermeertencollege te Heerlen, (tweetalig) vwo, (tweetalig) havo en vmbo-tl
  • De Nieuwe Thermen te Heerlen, Havo/vmbo-t
  • BcPL locatie Brandenberg te Landgraaf, Vmbo tl, kader, basis
  • BcPL locatie Herle te Heerlen, Vmbo tl, kader, basis
  • BcPL locatie Holz te Kerkrade, Vmbo tl, kader, basis
  • BcPL locatie Praktijkscholen (openbaar en katholiek), Praktijkonderwijs
  • Techniekcollege Parkstad Limburg, Vmbo techniek

Het Techniekcollege Parkstad Limburg (TcPL) is een samenwerking tussen SVO|PL, LVO en Arcus. Op deze locatie wordt techniekonderwijs aangeboden voor vmbo bovenbouw in een doorlopende lijn naar het mbo.

De missie van de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg luidt als volgt:

SVO|PL biedt – met partners in de regio – op een toekomstgerichte wijze het beste onderwijs aan binnen een verantwoorde spreiding van voorzieningen van een hoog niveau. Onder het beste onderwijs verstaan we meer dan alleen cognitieve resultaten. Leerlingen ontwikkelen zich in de volle breedte van hun talenten.

College van Bestuur

drs. J.H.M. Monsewije (voorzitter)
drs. R.K.M. Bonekamp (lid)

Raad van Toezicht

mr. G.J.H.M. Wagemans (voorzitter)
mr. L.L.G.H. Scholl (vice-voorzitter)
A.E.J. van den Brink MSc
mw. drs. A. Palmen, CFA
W.R.H. Vliex, RA RO

Voor bestuurlijke aangelegenheden kan contact worden opgenomen met het Bestuursbureau van SVO|PL.

Adres: Akerstraat 85-87, 6417 BK  HEERLEN
Telefoon: 045 – 571 25 97
E-mail: info@svopl.nl
Internet: www.svopl.nl