Schoolgids 2019/2020

1. Algemene gegevens

Locatie Eijkhagen van het Charlemagne College is een school voor voortgezet onderwijs in Landgraaf met afdelingen voor tweetalig vwo (atheneum /gymnasium (t-vwo)), vwo (atheneum/gymnasium), havo, vmbo-t+ (mavo, met de mogelijkheid een extra vak te volgen).

De VMBO-locaties van het Charlemagne College, Brandenberg in Landgraaf en Holz in Kerkrade, vallen onderwijskundig onder het Beroepscollege Parkstad Limburg. Voor deze locaties is een eigen schoolgids beschikbaar.

Charlemagne College Eijkhagen
Postbus 31012
6370 AA Landgraaf
info@charlemagnecollege.nl
www.charlemagnecollege.nl of www.eijkhagen.nl

Bezoekadres (directie):
Eijkhagenlaan 31
6371 XA Landgraaf
045-5315656

Berichtgeving aan de ouders

Om hoge portokosten te vermijden, worden algemene mededelingen voor ouders en leerlingen per mail verzonden naar het mailadres van de ouders en het schoolmailadres van de leerlingen. De nieuwsbrief wordt alleen op de website gepubliceerd. Alle meer persoonlijke berichten worden per post toegezonden.

Adresverandering, aan- en afmelding en overschrijving

Adreswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk doorgegeven te worden aan de afdelingsleider, die vervolgens zorgt dat alles in administratieve zin wordt verwerkt.

Aanmelding van een nieuwe leerling kan bij de afdelingsleider van desbetreffende leerjaar.

Als een leerling onze school wil verlaten, moet hiervan schriftelijk bericht aan de schoolleiding gestuurd worden. Bij het einde van het schooljaar geldt als uiterste afmelddatum de woensdag in de eerste week van de zomervakantie.

Spreekuren

De schoolleiding, de afdelingsleiders, de schooldecanen, de mentoren en de docenten zijn te spreken na telefonische afspraak. Bovendien wordt naar aanleiding van elk rapport, behalve het overgangsrapport, een ouderavond gehouden, waarbij de leerlingen eveneens welkom zijn.