Schoolgids 2019/2020

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Algemene gegevens
2. Wie we zijn
3. Onze visie
4. Directie
5. Organisatie
6. Het bestuur SVO|PL
7. Ons unieke onderwijsaanbod
8. Internationaal georiënteerd onderwijs
9. Toelating, bevordering en uitschrijving
10. Zorg en begeleiding
11. Binnen- en buitenschoolse activiteiten
12. Schoolregels (leefregels)
13. Te laat, verzuim, verwijdering, vakantie, verlof
14. Faciliteiten
15. Kwaliteitszorg
16. Verantwoording
17. Financiën
18. Medezeggenschap
19. Veiligheid, welbevinden, klachtafhandeling en examenaangelegenheden
20. Meldcode kindermishandeling
21. Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
22. Opleidingsschool

Colofon