Lestijden

Lestijden normaal en verkort

Onze locatie start om 8:30 uur 's morgens met de lessen. Een voordeel van dit begintijdstip is dat de lestijden goed aansluiten bij de aankomst- en vertrektijden van het openbare vervoer in de hele regio. Vrije uren vallen meestal aan het begin of einde van de schooldag. Bij eventuele lesuitval of vrije tussenuren kunnen de leerlingen in de aula studeren of lezen. Zij mogen het schoolterrein in principe niet verlaten.

Normaal lesrooster

1e lesuur: 08.30 uur – 09.20 uur
2e lesuur: 09.20 uur – 10.10 uur
kleine pauze: 10.10 uur – 10.30 uur
3e lesuur: 10.30 uur – 11.20 uur
4e lesuur: 11.20 uur – 12.10 uur
grote pauze: 12.10 uur – 12.40 uur
5e lesuur: 12.40 uur – 13.30 uur
6e lesuur: 13.30 uur – 14.20 uur
7e lesuur: 14.20 uur – 15.10 uur
kleine pauze: 15.10 uur – 15.20 uur
8e lesuur: 15.20 uur – 16.10 uur

Een aantal dagen per jaar werken we met verkorte lesroosters. Op die manier is er gelegenheid om in de middaguren cijfervergaderingen en leerlingbesprekingen te houden. 

Verkort lesrooster

1e lesuur: 08.30 uur – 09.10 uur
2e lesuur: 09.10 uur – 09.50 uur
3e lesuur: 09.50 uur – 10.30 uur
kleine pauze: 10.30 uur – 10.50 uur
4e lesuur: 10.50 uur – 11.30 uur
5e lesuur: 11.30 uur – 12.10 uur
6e lesuur: 12.10 uur – 12.50 uur
grote pauze: 12.50 uur - 13.20 uur
7e lesuur: 13.20 uur - 14.00 uur
8e lesuur: 14.00 uur - 14.40 uur