Waar we voor staan

Het Charlemagne College Eijkhagen is een school voor voortgezet onderwijs in Landgraaf met afdelingen voor tweetalig vwo, vwo, havo en vmbo-tl. Het onderwijs wordt op onze dynamische locatie aangeboden.

Missie

Op het Charlemagne College Eijkhagen hebben wij hart voor kinderen, stellen wij duidelijke eisen en we werken doelgericht aan de ontwikkeling van onze leerlingen ten behoeve van hun eigen (en ook onze) toekomst. Wij willen dat onze leerlingen over (hun) grenzen heenkijken en daarmee hun grenzen verleggen.

Visie

Wij richten ons in onze doorontwikkeling op héél de mens: naast de cognitieve ontwikkeling besteden wij aan de persoonlijkheidsontwikkeling van onze leerlingen veel aandacht. We bevorderen bij onze leerlingen zaken als brede en diepgaande kennis, vaardigheden, goede omgangsvormen, creativiteit, ondernemendheid, sportiviteit, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidsbesef en kritisch inzicht.

Wij willen een leer- en leefgemeenschap zijn, die alle leden van die gemeenschap uitdaagt tot groei, die op een verantwoorde wijze inspeelt op ontwikkelingen in onze samenleving en in het onderwijs, daarbij rekening houdend met de persoonlijke ontwikkeling en situatie.

Als school met een Franciscaanse signatuur proberen we door te geven wat in onze tijd als waardevol wordt gezien voor een jongere die zijn weg zoekt naar de diepere lagen van het leven. Aspecten als dienstbaarheid en rekening houden met de ander zijn daarbij belangrijk. Wij zoeken naar aansprekende invullingen van onze grondslag, zonder daarbij aan andersdenkenden beperkingen op te leggen met betrekking tot haar toegankelijkheid.