Schakelklassen

Schakelklas vmbo-tl/havo

Charlemagne College Eijkhagen heeft een ijzersterk concept voor leerlingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij hun overstap naar het voortgezet onderwijs: de schakelklas vmbo-tl/havo.

Ontplooien en ontwikkelen

In deze brugklas leggen wij de nadruk op het aanbrengen van structuur en het leren plannen. De leerlingen worden hierbij intensief begeleid. De schakelklas is bedoeld voor leerlingen met een duidelijk vmbo-t advies en voor leerlingen bij wij twijfel is tussen havo- en vmbo-advies. Ze krijgen dan een jaar de tijd om zich te ontplooien en te ontwikkelen. Na het eerste jaar wordt besloten of de leerlingen doorstroomt naar 2 vmbo-tl of naar 2 havo. Belangrijke onderdelen in onze schakelklas zijn: een vaste groep docenten, een eenduidige manier van werken, de Plenda (agenda gericht op plannen) en de huiswerkbegeleiding.

De huiswerkbegeleiding

De huiswerkbegeleiding is een gratis faciliteit die onze school 3 maal per week aanbiedt aan de leerlingen van de schakelbrugklas. Het doel van de huiswerkbegeleiding is het op weg helpen van de leerlingen met het plannen en organiseren van huiswerk, toetsen, werkstukken en alle andere activiteiten die de leerlingen voor school zullen doen. Wij weten uit ervaring dat met name het plannen en organiseren erg lastig is voor deze brugklassers. De Plenda is de agenda die alle schakelbrugklasleerlingen gebruiken om het huiswerk in te noteren. Tijdens de studielessen hebben de mentoren en de leerlingen samen goed geoefend met het invullen van deze agenda. De huiswerkbegeleiding begint altijd met het maken van een planning. Nadat deze is gemaakt, gaan de leerlingen aan de slag. Er is altijd een docent aanwezig om toezicht te houden, om vragen te beantwoorden en om de leerlingen te helpen waar het nodig is. De voordelen van de huiswerkbegeleiding zijn dat er daadwerkelijk wordt gepland, dat er een goed begin wordt gemaakt met het maken van het huiswerk, dat er vragen gesteld kunnen worden en dat leerlingen samen aan het werk zijn. Wij  hopen dat wij de leerlingen met de huiswerkbegeleiding een goede basis te geven voor de jaren die nog komen gaan. Samen met de leerlingen, de ouders, de mentoren en de betrokken docenten kunnen we dit realiseren.