Schakelklassen

De schakelklas is bedoeld voor een leerlingen met een duidelijk vmbo-tl advies en voor leerlingen bij wie de leerkracht van de basisschool om uiteenlopende redenen twijfelt tussen havo of vmbo (theoretische leerweg). De keuze wordt via deze leerweg uitgesteld. De begeleiding in die schakelklas is heel intensief en wordt aangeboden door een geselecteerde groep docenten en mentoren. Het verblijf in de schakelklas duurt maximaal 1 jaar. Daarna moet de overstap naar de reguliere havo-klas mogelijk zijn, anders gaat de leerling naar een vmbo-tl-klas, eveneens op Charlemagne College Eijkhagen.