Het Talent Centraal

Sinds schooljaar 14/15 is door SVOPL (Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg) een nieuw project geïnitieerd: “Het Talent Centraal”. In dit project worden scholieren van een aantal Limburgse scholen op een intensieve manier voorbereid op een bewuste studie- en beroepskeuze in de sector techniek. Leerlingen oriënteren zich hierbij op studiemogelijkheden en beroepen in de technische sector én maken kennis met technische bedrijven in onze regio.

Voor dit project komen alle havo 4- en vwo 5-leerlingen met een vakkenpakket in de profielen Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek in aanmerking.

Lees hier meer over Het Talent Centraal en zie de stagebedrijven die deelnemen.