Erasmus+ “Sports with no borders”

Het mag als bekend verondersteld worden dat onze school al vele jaren internationale uitwisselingen voor haar leerlingen organiseert. Een wijsgeer uit de klassieke oudheid formuleerde al dat “we niet leren voor de school, maar voor het leven”. Schoolkoor en schoolorkest beten jaren geleden het spits af in het leggen van contacten met het buitenland. Excursies naar het buitenland, van een- en tweedaagse projecten met scholen in de grensstreek tot 7-daagse uitwisselingen met scholen uit heel Europa, vormen ons inziens een toegevoegde waarde aan een goede schoolopleiding. Door de inspanningen om onze leerlingen te leren leven in een internationale context is het toenmalige Eijkhagencollege in 2001 door het “Europees Platform voor het Onderwijs” onderscheiden met een plaquette en het “Europa Plus Vignet”. Leren open staan voor- en kennis vergaren van andere landen en culturen in Europa om tot begrip en respect voor elkaars traditie, cultuur en identiteit te komen is de Europese dimensie, die expliciet in de missie van het Eijkhagen is geformuleerd.

In dit kader bestaat voor de leerlingen van 3 havo dit schooljaar de mogelijkheid om deel te nemen aan een uitwisseling met leerlingen van onze partnerschool uit Aguilar de Campoo (Spanje). De naam van deze middelbare school is Santa Maria la Real, gehuisvest in een prachtig voormalig klooster uit de dertiende eeuw (zie foto). Met als voertaal Engels gaan leerlingen in een gastgezin voor de duur van 6 dagen proeven aan het dagelijks leven en de gebruiken van de bewoners van de stad/streek en van het gastgezin in het bijzonder.

Het thema van het uitwisselingsproject is:”Sports with no borders”. De twee deelnemende scholen zullen samen materiaal ontwikkelen met dit topic als uitgangspunt. Voor, tijdens en na de uitwisseling zal gewerkt worden aan projectopdrachten, die voortvloeien vanuit het thema van het project. Bij het naar behoren afsluiten van een “Erasmus+ project”, zoals de formele benaming van de uitwisseling luidt, ontvangen de deelnemers een persoonlijk “Certificaat van deelname” met vermelding van de projectactiviteiten. Bij veel vervolgopleidingen op HBO en universitair niveau wordt bij aanmelding al gevraagd of een student ervaring heeft op internationaal samenwerkingsgebied. Naast het werken aan de projectopdrachten zullen de leerlingen ook deelnemen aan excursies naar mooie bezienswaardigheden in de omgeving van Aguilar de Campoo. Daarnaast is het eigen gezin van de leerling gastheer voor de partner bij het eveneens 6 dagen durend tegenbezoek in ons land.

Meer weten, zie brief 13 september 2018  

Lancering Erasmus+ project: “Sports with no borders”           

Van 2 t/m 5 okt. 2018 hebben Karin van Buren en Martijn Ketzer deelgenomen aan een vergadering in Aguilar de Campoo (Spanje) ter voorbereiding op het Erasmus+ project bestemd voor geïnteresseerde leerlingen van 3 havo. Bij dit project, dat een looptijd kent van 2 jaar, zijn 4 scholen uit 4 verschillende Europese landen betrokken:

  1. Charlemagne College Eijkhagen in Landgraaf, Nederland
  2. I.E.S. Santa Maria La Real in Aguilar de Campoo, Spanje                                     
  3. Joyce Frankland Academy Newport in Newport, Groot-Brittannië
  4. Carolus-Magnus-Gymnasium in Übach-Palenberg, Duitsland

 Het thema van het project is: “SPORTS WITH NO BORDERS”. De 4 deelnemende scholen zullen samen materiaal ontwikkelen met dit topic als uitgangspunt, waarbij eenieder een redelijk onbekende sport inbrengt die bij de eigen cultuur hoort. Bij de introductie en praktisering van de sporten spelen ‘gender equality, equity and social inclusion’ een wezenlijke rol. Zo organiseert Eijkhagen dit schooljaar een uitwisseling met I.E.S. Santa Maria la Real, waarbij Landgraaf korfbal promoot en Aguilar de Campoo paddle-tennis voor haar rekening neemt. In dezelfde periode wisselt het Carolus-Magnus-Gymnasium uit met de Joyce Frankland Academy Newport. De sporten die deze scholen inbrengen zijn frisbee en cricket. Voor, tijdens en na het bezoek aan de buitenlandse school zal er door de deelnemende leerlingen gewerkt worden aan projectopdrachten, die voortvloeien vanuit het desbetreffende thema. M.n. het aanpassen van de spelregels - hetgeen de sport toegankelijker moet maken voor andere culturen - vormt een belangrijk onderdeel. Daarnaast zullen alle scholen ook nog eens ‘orienteering’ in de praktijk  brengen. De voertaal van het uitwisselingsproject is Engels.

 In het schooljaar 2019-2020 zal Eijkhagen uitwisselen met de Joyce Frankland Academy in Newport. Het Carolus-Magnus-Gymnasium doet dit in dezelfde periode met I.E.S. Santa Maria la Real. Aan het einde van dit schooljaar zal het uitwisselingsproject afgesloten worden in Spanje in de vorm van een eindtoernooi. Alle sporten worden hier gespeeld, maar dan met de aangepaste spelregels. Bij deze activiteit zal minimaal een 4-tal leerlingen van alle deelnemende scholen betrokken zijn.

Zie ook de foto voor de afvaardiging van alle betrokken scholen.

Documenten