Erasmus+ “Sports with no borders”

Het mag als bekend verondersteld worden dat onze school al vele jaren internationale uitwisselingen voor haar leerlingen organiseert. Een wijsgeer uit de klassieke oudheid formuleerde al dat “we niet leren voor de school, maar voor het leven”. Schoolkoor en schoolorkest beten jaren geleden het spits af in het leggen van contacten met het buitenland. Excursies naar het buitenland, van een- en tweedaagse projecten met scholen in de grensstreek tot 7-daagse uitwisselingen met scholen uit heel Europa, vormen ons inziens een toegevoegde waarde aan een goede schoolopleiding. Door de inspanningen om onze leerlingen te leren leven in een internationale context is het toenmalige Eijkhagencollege in 2001 door het “Europees Platform voor het Onderwijs” onderscheiden met een plaquette en het “Europa Plus Vignet”. Leren open staan voor- en kennis vergaren van andere landen en culturen in Europa om tot begrip en respect voor elkaars traditie, cultuur en identiteit te komen is de Europese dimensie, die expliciet in de missie van het Eijkhagen is geformuleerd.

In dit kader bestaat voor de leerlingen van 3 havo dit schooljaar de mogelijkheid om deel te nemen aan een uitwisseling met leerlingen van onze partnerschool uit Aguilar de Campoo (Spanje). De naam van deze middelbare school is Santa Maria la Real, gehuisvest in een prachtig voormalig klooster uit de dertiende eeuw (zie foto). Met als voertaal Engels gaan leerlingen in een gastgezin voor de duur van 6 dagen proeven aan het dagelijks leven en de gebruiken van de bewoners van de stad/streek en van het gastgezin in het bijzonder.

Het thema van het uitwisselingsproject is:”Sports with no borders”. De twee deelnemende scholen zullen samen materiaal ontwikkelen met dit topic als uitgangspunt. Voor, tijdens en na de uitwisseling zal gewerkt worden aan projectopdrachten, die voortvloeien vanuit het thema van het project. Bij het naar behoren afsluiten van een “Erasmus+ project”, zoals de formele benaming van de uitwisseling luidt, ontvangen de deelnemers een persoonlijk “Certificaat van deelname” met vermelding van de projectactiviteiten. Bij veel vervolgopleidingen op HBO en universitair niveau wordt bij aanmelding al gevraagd of een student ervaring heeft op internationaal samenwerkingsgebied. Naast het werken aan de projectopdrachten zullen de leerlingen ook deelnemen aan excursies naar mooie bezienswaardigheden in de omgeving van Aguilar de Campoo. Daarnaast is het eigen gezin van de leerling gastheer voor de partner bij het eveneens 6 dagen durend tegenbezoek in ons land.

Meer weten, zie brief 13 september 2018  

Lancering Erasmus+ project: “Sports with no borders”           

Van 2 t/m 5 okt. 2018 hebben Karin van Buren en Martijn Ketzer deelgenomen aan een vergadering in Aguilar de Campoo (Spanje) ter voorbereiding op het Erasmus+ project bestemd voor geïnteresseerde leerlingen van 3 havo. Bij dit project, dat een looptijd kent van 2 jaar, zijn 4 scholen uit 4 verschillende Europese landen betrokken:

  1. Charlemagne College Eijkhagen in Landgraaf, Nederland
  2. I.E.S. Santa Maria La Real in Aguilar de Campoo, Spanje                                     
  3. Joyce Frankland Academy Newport in Newport, Groot-Brittannië
  4. Carolus-Magnus-Gymnasium in Übach-Palenberg, Duitsland

 Het thema van het project is: “SPORTS WITH NO BORDERS”. De 4 deelnemende scholen zullen samen materiaal ontwikkelen met dit topic als uitgangspunt, waarbij eenieder een redelijk onbekende sport inbrengt die bij de eigen cultuur hoort. Bij de introductie en praktisering van de sporten spelen ‘gender equality, equity and social inclusion’ een wezenlijke rol. Zo organiseert Eijkhagen dit schooljaar een uitwisseling met I.E.S. Santa Maria la Real, waarbij Landgraaf korfbal promoot en Aguilar de Campoo paddle-tennis voor haar rekening neemt. In dezelfde periode wisselt het Carolus-Magnus-Gymnasium uit met de Joyce Frankland Academy Newport. De sporten die deze scholen inbrengen zijn frisbee en cricket. Voor, tijdens en na het bezoek aan de buitenlandse school zal er door de deelnemende leerlingen gewerkt worden aan projectopdrachten, die voortvloeien vanuit het desbetreffende thema. M.n. het aanpassen van de spelregels - hetgeen de sport toegankelijker moet maken voor andere culturen - vormt een belangrijk onderdeel. Daarnaast zullen alle scholen ook nog eens ‘orienteering’ in de praktijk  brengen. De voertaal van het uitwisselingsproject is Engels.

 In het schooljaar 2019-2020 zal Eijkhagen uitwisselen met de Joyce Frankland Academy in Newport. Het Carolus-Magnus-Gymnasium doet dit in dezelfde periode met I.E.S. Santa Maria la Real. Aan het einde van dit schooljaar zal het uitwisselingsproject afgesloten worden in Spanje in de vorm van een eindtoernooi. Alle sporten worden hier gespeeld, maar dan met de aangepaste spelregels. Bij deze activiteit zal minimaal een 4-tal leerlingen van alle deelnemende scholen betrokken zijn.

Zie ook de foto voor de afvaardiging van alle betrokken scholen.

Sports with no borders

Het eerste deel van de Erasmus+ uitwisseling voor 3 havo met Aguilar de Campoo zit erop. We kunnen terugkijken op een week vol bruisende (sportieve) activiteiten die plaatsvonden in een zeer vriendschappelijke internationale atmosfeer. Naast een oriëntatieloop op de Brunssummerheide, een officiële ontvangst op het gemeentehuis in Landgraaf, een bezoek aan Maastricht en Brussel waren twee dagen gereserveerd voor diverse sportclinics. Op de dinsdag werd er tijdens de ochtenduren geschaatst in Laco Glanerbrook onder leiding van deskundige instructeurs. De middag werd gebruikt voor uni-hockey en voetbal in toernooivorm. Meer dan 70 leerlingen van respectievelijk het Carolus-Magnus-Gymnasium (Duitsland), de Joyce Frankland Academy Newport (Engeland), I.E.S. Sancta Maria la Real (Spanje) en Eijkhagen (Nederland) maakten er een prachtige internationale happening van. Vier nationaliteiten speelden samen en tegen elkaar in gemengde teams, waarbij niet onvermeld mag blijven dat het competitieve element totaal van ondergeschikt belang was. Het grootste deel van de donderdag was gereserveerd voor de korfbalclinic. Deze werd verzorgd door veelvoudig ex-international André Kuipers, een korfbalgoeroe in hart en nieren. Op een speelse en ongedwongen wijze liet hij de Spaanse en Nederlandse leerlingen proeven aan deze relatief onbekende tak van sport. Twee uur lang werd een scala van technische en tactische vormpjes geoefend door onze scholieren en dit alles in een Spaans-Nederlandse setting. Ook hier ging het nauwelijks om winnen of verliezen, maar speelden ‘social inclusion’, ‘gender equality’ en ‘equity’ een belangrijke rol. Tot slot hebben de leerlingen aan de hand van laatstgenoemde elementen in gemengde groepjes gewerkt aan de bijbehorende theoretische opdrachten met als doelstelling om deze sport (nog) toegankelijker te maken voor andere culturen. Al met al hebben onze deelnemers de afgelopen week een heel leerzaam en sportief traject afgelegd in een mooie internationale samenhang.

In de week van 31 maart t/m 5 april zullen onze leerlingen afreizen naar Aguilar de Campoo in Spanje voor het tweede deel van deze uitwisseling. Tijdens deze periode zal paddle tennis - een typisch Spaanse sport - centraal staan.

 

Erasmus+ ‘‘Sports with no borders’’, Aguilar de Campoo

In de week van 31 maart t/m 5 april stond het tweede deel van de sportieve Erasmus+ uitwisseling ‘‘Sports with no borders’’ op het programma in het Spaanse Aguilar de Campoo. We waren te gast op I.E.S Sancta Maria La Real, één van onze partnerscholen waar we al jaren een warme band mee onderhouden. Het project startte met een vriendelijk onthaal op school en een rondleiding door het prachtige gebouw (een oud klooster). Vervolgens werd een korte tour door het dorp gemaakt en een bezoek gebracht aan het gemeentehuis, waar we werden toegesproken door de burgemeester. In de namiddag maakten we nog een wandeling in een natuurgebied en werd een bizonverblijf bezocht.

Dinsdag stond volledig in het teken van paddle tennis, het hoofdonderwerp van de uitwisseling met Aguilar de Campoo. Het typisch Spaanse paddle tennis is een soort combinatie van tennis en squash. In eerste instantie kregen de Nederlandse leerlingen een cursus in de basisbeginselen van paddle tennis. De clinic werd verzorgd door twee ervaren beoefenaars van de sport. Vooral het feit dat de bal op allerlei manieren tegen de glaswand kan kaatsen en daardoor rare manoeuvres kan maken, zorgt ervoor dat het best een lastige sport is. In de middag werd een toernooivorm afgewerkt met gemixte groepen. Spaanse en Nederlandse leerlingen door elkaar heen en jongens en meisjes gemengd. Ook dit is een zeer belangrijk onderdeel van het programma, aangezien de leerlingen onderzoek moeten doen naar veranderingen die doorgevoerd kunnen worden in de sport. Hierbij moet rekening worden gehouden met ‘‘gender equality’’, ‘‘social inclusion’’ en ‘‘equity’’. 

De middag werd afgesloten met een demonstratiewedstrijd op niveau. Met het beheersen van de juiste technieken is het best een spectaculaire sport. Naast paddle tennis werden er ook enkele andere spellen gespeeld, waaronder jeu de boules en badminton. Een sportief dagje dus. Later in de week werd nog een andere pijler van het uitwisselingsproject uitgevoerd: orienteering (oriëntatieloop). Een oriëntatieloop is het afleggen van een parcours in kleine groepjes aan de hand van een kaart, waarbij verschillende vlaggen gevonden moeten worden. Ook zouden we in de buitenlucht een rotswand beklimmen. Echter, door de kou is dit onderdeel indoor uitgevoerd (In de sport- en klimhal was het helaas niet heel veel warmer).  Op de laatste dag werd er in gemengde groepjes aan projectopdrachten gewerkt. De hele week is er informatie verzameld over paddle tennis en orienteering en die werd nu geanalyseerd en verwerkt aan de hand van theoretische opdrachten.  

Naast alle sportieve activiteiten was er tussendoor ook tijd ingepland voor enkele culturele uitjes. Burgos (inclusief rondleiding van een gids door de prachtige kathedraal) en Santander (met bezoek aan het strand) werden bezocht en de leerlingen kregen Spaanse les. Natuurlijk was er ook wat vrije tijd om tapas te eten en te shoppen, maar deze fijne, enthousiaste groep leerlingen had dat ook dubbel en dwars verdiend! Volgend schooljaar zal er een uitwisseling met de Joyce Frankland Academy uit Newport (Engeland) worden georganiseerd voor het derde en vierde deel van het Erasmus+ project. Dan mogen wij de Britten korfbal aanleren en zullen zij ons de fijne kneepjes van cricket gaan bijbrengen.

Documenten