Econasium programma

Het Econasium-programma:

Het Econasium-programma loopt twee kalender jaren en start in januari van leerjaar vier van het VWO. Het wordt afgerond met de voltooiing van het profielwerkstuk in leerjaar zes.

Programma leerjaar vier:

 • Excursie

Tijdens een excursie naar bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank, de Rotterdamse haven of de bloemenveiling in Ede maken de deelnemers kennis met economie en bedrijfseconomie in de praktijk. De excursies omvatten een kennismaking met de betreffende organisatie en een inhoudelijke presentatie over economie en/of bedrijfseconomie. 

 • Food for Thought

In leerjaar vier nemen de leerlingen van het Econasium voor het eerst deel aan deze economische activiteit. Ze bezoeken een interview met een vooraanstaande persoon uit het bedrijfsleven zoals bijvoorbeeld Albert Verlinde, CEO van Stage Entertainment of Harry Wolters, CEO van DAF Trucks of Jos Baeten, CEO van AS.  

 • Aanvang van de lessenreeks “Statistiek voor het Econasium”.

Vanaf januari worden twee lesuren per week besteed aan de cursus “Statistiek voor het Econasium”. Deze cursus is speciaal voor VWO-leerlingen ontwikkeld door Tilburg University en wordt uitgevoerd door de Econasium-school zelf, met ondersteuning door Tilburg University. “Statistiek voor het Econasium” is een serie lessen statistiek/econometrie, met de nadruk op beschrijvende en analyserende statistiek. In de reeks wordt toegewerkt naar het toetsen van hypothesen. Doelstelling van deze serie lessen is de leerlingen in staat te stellen om in het profielwerkstuk een empirisch onderdeel op te nemen, waarin zij, op basis van eenvoudige statistische methoden, een bepaalde stelling al dan niet kunnen verwerpen. Onderdeel van de lessenreeks is een groepswerkstuk. De docent stelt tussentijdse toetsen op en neemt die ook af. De lessenreeks wordt afgesloten met een tentamen over alle onderdelen van de cursus dat wordt opgesteld door Tilburg University. Op alle Econasia wordt dat tentamen op hetzelfde moment afgenomen.  

 • Economisch spel

Leerlingen van het Econasium nemen aan het bedrijfseconomisch spel EconasiumPlaza. Door de interactieve opzet laat dit spel zien dat bedrijfseconomie interessant is en daarbij leren de spelers er aantoonbaar veel van.

Programma leerjaar vijf: 

 • Vervolg lessenreeks “Statistiek voor het Econasium”

Tijdens de eerste helft van leerjaar 5 wordt de cursus “Statistiek voor het Econasium” voortgezet. Eind januari of begin februari wordt het tentamen op school afgenomen.   

 • College op Tilburg University:  ‘Kennismaking met economisch onderzoek’

In een inleidend college maken de deelnemers kennis met een van de kernactiviteiten van een universiteit: het doen van onderzoek. Aan bod komen onder meer de volgende vragen: Wat is onderzoek? Wat is het belang van empirisch onderzoek? Welke voorbeelden van Economisch/Bedrijfseconomisch onderzoek zijn er? Wat is het belang van statistiek voor het doen van onderzoek? Het college wordt verzorgd door docenten van Tilburg University.  

 • Collegereeks op Tilburg University getiteld “Aspecten van Economisch Onderzoek”.

In deze serie worden onderwerpen behandeld die typerend zijn voor de opleidingen binnen de economie. Ze reiken de leerlingen onderwerpen aan waarover ze een profielwerkstuk zouden kunnen schrijven.

Direct na het tentamen statistiek in leerjaar 5 volgen de deelnemers deze colleges over het doen van onderzoek. Deze reeks bestaat uit een aantal colleges van elk twee uur aan Tilburg University. Doelstelling van deze serie colleges is om de deelnemers een goede start te laten maken met hun profielwerkstuk. De onderwerpen die aan bod komen zijn: hoe formuleer je een probleemstelling, hoe kom je aan goede literatuur, hoe kom je aan betrouwbaar cijfermateriaal? voorbeelden hiervan op macro-economisch terrein, voorbeelden hiervan op micro-economisch terrein, voorbeelden hiervan op bedrijfseconomisch terrein en voorbeelden hiervan op econometrisch terrein.

 • Economisch spel

Leerlingen van het Econasium nemen dit jaar deel aan het economische spel SIER en aan een uitgebreidere variant van het bedrijfseconomisch spel EconasiumPlaza. 

 • Food for Thought

In leerjaar vijf nemen de leerlingen van het Econasium ook deel aan deze economische activiteit. 

 • Excursie

Indien de eerste excursie economisch gericht is zal de tweede excursie bedrijfseconomisch gericht zijn

 • Ondersteuning bij het profielwerkstuk

Vanaf april/mei van leerjaar vijf gaan leerlingen aan de slag met hun profielwerkstuk dat handelt over een economisch, bedrijfseconomisch of econometrisch thema. Daarbij krijgen ze ondersteuning door middel van twee of drie interviews van wetenschappers van Tilburg University die expert zijn op het deelgebied waar het betreffende profielwerkstuk zich op richt. Doelstelling van deze ondersteuning is het voor de leerlingen interessanter en toegankelijker maken van de problematiek, daarmee de kwaliteit van het werkstuk te verhogen en de leerlingen geleidelijk aan vertrouwd te maken met de wetenschappers, studenten en gebouwen van de universiteit om zo de overstap te verkleinen.

De profielwerkstukken die binnen het Econasium geschreven worden, dingen mee naar een Profielwerkstukprijs

 • Meeloopdag

Bij zo’n meeloopdag bezoeken de leerlingen onder begeleiding van een student een college en enkele gebouwen van de universiteit zoals de bibliotheek, enkele studieruimten en de mensa.

Programma leerjaar zes

 • Vervolg ondersteuning bij het profielwerkstuk  
 • Colleges bezoeken

Leerlingen van het Econasium bezoeken vervolgens minimaal nog één college naar keuze op Tilburg University.