Econasium programma

Het Econasium Programma:

Het Econasiumprogramma start in jaar 4 van het VWO. Het wordt afgerond met de voltooiing van het profielwerkstuk in jaar 6.

Programma Leerjaar 4:

 • College op Tilburg University: ‘Kennismaking met economisch onderzoek’

In een inleidend college maken de deelnemers kennis met een van de kernactiviteiten van een universiteit: het doen van onderzoek. Aan bod komen ondermeer de volgende vragen: Wat is onderzoek? Wat is het belang van empirisch onderzoek? Welke voorbeelden van Economisch/Bedrijfseconomisch onderzoek zijn er? Wat is het belang van statistiek voor het doen van onderzoek? Het college wordt verzorgd door docenten van Tilburg University.

 • Excursie  naar bijv. De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Consument en Markt of de EU.

Tijdens een excursie maken de deelnemers kennis met economie en bedrijfseconomie in de praktijk. De excursie kan bijvoorbeeld een bezoek zijn aan De Nederlandse Bank of aan de Autoriteit Consument en Markt. Daarnaast wordt een bezoek gebracht aan een onderneming. De excursies omvatten een kennismaking met de betreffende organisatie en een inhoudelijke presentatie over economie en/of bedrijfseconomie

 • Aanvang van de lessenreeks “Statistiek voor het Econasium” die gegeven wordt door de VO docent.

Vanaf januari worden 2 lesuren per week besteed aan de cursus “Statistiek voor het Econasium”. Deze cursus is speciaal voor VWO-leerlingen ontwikkeld door Tilburg University en wordt uitgevoerd door de Econasiumschool zelf, met ondersteuning door Tilburg University. “Statistiek voor het Econasium” is een serie lessen statistiek/econometrie, met de nadruk op beschrijvende en analyserende statistiek. In de reeks wordt toegewerkt naar het toetsen van hypothesen. Doelstelling van deze serie lessen is de leerlingen in staat te stellen om in een werkstuk een empirisch onderdeel op te nemen, waarin zij, op basis van eenvoudige statistische methoden, een bepaalde stelling al dan niet kunnen verwerpen. Vaak zal dit werkstuk het profielwerkstuk zijn.

Onderdeel van de lessenreeks is een groepswerkstuk. De VO-docent stelt tussentijdse toetsen op en neemt die ook af. De lessenreeks wordt afgesloten met een tentamen over alle onderdelen van de cursus dat wordt opgesteld door Tilburg University. Op alle Econasia wordt dat tentamen op hetzelfde moment afgenomen.

Programma Leerjaar 5:

 • Vervolg lessenreeks “Statistiek voor het Econasium”. Tijdens de eerste helft van leerjaar 5 wordt de cursus “Statistiek voor het Econasium” voortgezet
 • Collegereeks van 5 colleges op Tilburg University getiteld “Aspecten van Economisch Onderzoek”. In deze serie worden onderwerpen behandeld die typerend zijn voor de vijf opleidingen binnen de economie. Ze reiken de leerlingen onderwerpen aan waarover ze een profielwerkstuk zouden kunnen schrijven. De volgende onderwerpen komen aan bod: 
 1. Hoe formuleer je een probleemstelling, hoe kom je aan goede literatuur, hoe kom je aan betrouwbaar cijfermateriaal?
 2. Voorbeelden hiervan op macro-economisch terrein
 3. Voorbeelden hiervan op micro-economisch terrein
 4. Voorbeelden hiervan op bedrijfseconomisch terrein
 5. Voorbeelden hiervan op econometrisch terrein
 6. Economisch spel. Leerlingen van het Econasium nemen deel aan een economisch spel (SIER) en aan een bedrijfseconomisch spel. Door hun interactieve opzet laten deze spellen zien dat economie en bedrijfseconomie interessant zijn. Daarnaast leren de spelers er aantoonbaar veel van.
 • Deelname aan congres of experiment

In jaar 5 nemen de leerlingen van het Econasium deel aan een extra economische activiteit. Ze bezoeken een congres op Tilburg University en/of nemen deel aan een economisch experiment.

 • Ondersteuning bij het (profiel)werkstuk

Vanaf april/mei van leerjaar 5 gaan leerlingen aan de slag met hun (profiel)werkstuk dat handelt over een economisch, bedrijfseconomisch of econometrisch thema. Daarbij krijgen ze ondersteuning door middel van 2 of 3 interviews van wetenschappers van Tilburg University die expert zijn op het deelgebied waar het betreffende (profiel)werkstuk zich op richt. Daarnaast wordt een van die interviews gecombineerd met een meeloopdag op de universiteit voor zover de betreffende leerlingen daar prijs op stellen. Bij zo’n meeloopdag bezoeken de leerlingen onder begeleiding van een student een college en enkele gebouwen van de universiteit zoals de bibliotheek, enkele studieruimten en de mensa.

Doelstelling van deze ondersteuning is het voor de leerlingen interessanter en toegankelijker maken van de problematiek, daarmee de kwaliteit van het werkstuk te verhogen en de leerlingen geleidelijk aan vertrouwd te maken met de wetenschappers, studenten en gebouwen van de universiteit om zo de overstap te verkleinen.

De profielwerkstukken die binnen het Econasium geschreven worden, dingen mee naar een Profielwerkstukprijs

Programma Leerjaar 6:

 • Vervolg ondersteuning bij het (profiel)werkstuk 

En verder

Naast de activiteiten per leerjaar zijn er nog twee onderdelen van het Econasiumprogramma:

 • De Econasiumleerlingen mogen gedurende het Econasiumtraject deelnemen aan het jaarlijkse ASSET congres. De kosten van deelname (inschrijfgeld momenteel 6 euro p.p.) worden gedragen door Eijkhagen.
 • De MAK (Mentorensysteem van Tilburg University) organiseert voor Econasiumleerlingen een kennismaking met het studentenleven.