Nieuws

Zinvolle dagen voor de thuisblijvers (4H/5V)

12 april 2019

In de afgelopen week reisden vele leerlingen naar Berlijn of Parijs, maar zoals elk jaar bleven ook leerlingen op school. Voor deze leerlingen zijn er activiteiten georganiseerd, zodat ook zij een zinvolle lesweek hadden ook al waren niet al hun vertrouwde docenten aanwezig. Zo bezochten deze week de leerlingen van 4 havo op dinsdag in Maastricht het Bonnefantenmuseum. Na een rondleiding van een uur kregen zij een stadswandeling langs enkele toeristische hoogtepunten. De leerlingen van 5 vwo bezochten in de tussentijd de Universiteit Maastricht en werden uitgedaagd stelling in te nemen naar aanleiding van een aantal casussen die op dit moment rechterlijk onderzocht worden.

Op woensdag bracht de hele groep een bezoek aan Heerlen. 4 havo en 5 vwo kreeg een documentaire getoond in filmhuis de Spiegel: Free solo. Een film over een bergbeklimmer die de meest uitdagende, hoge klimroutes neemt. Hierna volgde een rondleiding door de expositie van Basquiat in Schunck en een workshop waarin zij zelf op zijn ‘Basquiats’ te werk mochten gaan. De groep van 5 vwo kreeg na een korte streetarttour eenzelfde rondleiding bij Basquiat. De ondernemingen zijn voor de leerlingen te gebruiken in de lessen CKV. Op donderdag en vrijdag kregen de leerlingen lessen, waarin zij onder begeleiding van vakdocenten (niet altijd hun eigen docent) werk konden bijwerken en ze kregen extra aandacht bij bepaalde lesonderdelen.

We kunnen terugkijken op een aantal leuke en zinvolle dagen voor de thuisblijvers.