Nieuws

Schoolexamens gaan door

17 maart 2020

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs heeft zojuist laten weten dat de school- en praktijkexamens voor eindexamenleerlingen doorgaan. Morgen, woensdag 18 maart ontvang je meer informatie van school over het afnemen van de schoolexamens. Het is niet nodig om morgen naar school te komen. De school neemt maatregelen om de schoolexamens op een goede en veilige manier te kunnen afnemen.

Ook voor eindexamenkandidaten blijft de school gesloten voor lessen. We vragen examenkandidaten om de examenstof vanuit thuis te blijven bijhouden zodat ze op het moment dat de schoolexamens worden afgenomen, voldoende voorbereid zijn.

Een besluit over de centraal examens is nog niet genomen door het Ministerie van Onderwijs. Informatie over het centraal examen wordt gedeeld via onze school zodra meer bekend is.