Nieuws

Reminder leesverslagen Engels

08 februari 2019

Nog maar drie weken tot de deadline! Zorg dat je alle leesverslagen voor 28 februari 2019, 23:59 inlevert op SOM!

Ook dit schooljaar worden er door alle leerlingen op alle leerjaren weer boeken gelezen voor Engels. De deadline voor het inleveren van deze boekverslagen is 28 februari 2019. In het bijgevoegde document vinden jullie alle regels en afspraken met betrekking tot het Reading Portfolio, zodat leerlingen en ouders volledig op de hoogte zijn. Namens de sectie Engels, veel plezier met lezen!

Engels Reading Portfolio

Documenten