Nieuws

Portret- en groepsfoto's

30 oktober 2013

Op woensdag 30 en donderdag 31 oktober worden er, door Vandenberg-ID b.v., portretfoto’s en groepsfoto’s gemaakt van alle leerlingen/klassen.

Naast het fotopakket, wat vervolgens aan de ouders/leerlingen geheel vrijblijvend wordt aangeboden, is deze firma ook verantwoordelijk voor de fabricage en levering van de schoolpas. Daarnaast stelt het bedrijf een digitaal fotobestand ten behoeve van onze leerling administratie-software samen. Alle foto’s worden gekoppeld aan de leerling-data. Teneinde voornoemde werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren, heeft Vandenberg-ID b.v. de persoonsgegevens van de leerlingen nodig. Te weten: de volledige naam-, adres en woonplaatsgegevens, aangevuld met gegevens die op de schoolpas zelf komen.

Wij zullen deze informatie aan dit bedrijf overhandigen. Middels een bewerkerscontract leggen wij vast dat de verstrekte informatie uitsluitend ten behoeve van deze fotoactie gebruikt mag worden.

Vandenberg-ID is een gerenommeerd fotografie- en securitybedrijf dat werkt voor diverse multinationals (o.a. Philips, SHELL, TNT) en de belastingdienst. Persoonsgegevens worden streng bewaakt en zorgvuldig gebruikt. Vandenberg-ID is ook ISO-gecertificeerd voor haar professionele manier van werken.

Ingeval u bezwaar heeft tegen overhandiging van deze gegevens, verzoek ik u dit aan onze school voor 28 oktober kenbaar te maken. Wij zullen dit bezwaar daaropvolgend aan de fotograaf overhandigen. Verder zullen wij als school vervolgens geen adres en woonplaats gegevens van deze leerling aan de fotograaf verstrekken. Er zal wel een foto gemaakt worden maar er wordt u dan geen fotopakket aangeboden. Het fotopakket is eventueel wel achteraf te bestellen (binnen 2 maanden nadat de foto’s zijn gemaakt) via Vandenberg-ID op telefoonnummer: 040 – 280 96 66. Van degenen die geen bezwaar hebben gemaakt, zullen vervolgens de persoonsgegevens ter verdere afhandeling ten behoeve van de fotoactie, fabricage van leerlingenpas en vervaardiging van digitaal fotobestand worden overgedragen.

Namens de directie,

Margret Hacking           

De indeling van de fotosessies wordt intern via het roosterbord bekend gemaakt.