Nieuws

MedezeggenschapsRaad

01 oktober 2019

De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school zoekt voor dit schooljaar een enthousiaste leerling die onze raad komt versterken. Voor het volgende schooljaar hebben we zelfs twee nieuwe leerlingen nodig.

Een MR heeft als taak de directie te controleren en elke school in Nederland is verplicht om een MR te hebben. In de MR zitten leerlingen, ouders en ook personeel van de school.
Wij vergaderen ongeveer een keer per twee maanden. De dinsdagavond (vanaf 19.00) is het vaste vergadermoment.
Overleg eerst even met je ouders of het een goed idee is of niet.
We zoeken dit jaar naar een nieuw lid en volgend jaar hebben we waarschijnlijk twee nieuwe leerlingen nodig.
Mochten er zich meerdere leerlingen zich opgeven, dan volgen (online) verkiezingen.

Mocht je interesse hebben, stuur dan een mail voor dinsdag 8 oktober naar de secretaris van de MR, meneer Wiesen. Zijn mailadres is cah.wiesen@charlemagnecollege.nl