Nieuws

Informatie vanuit het decanaat m.b.t. inschrijving vervolgopleiding (mbo, hbo, wo)

19 december 2019

Hoe en wanneer aanmelden voor hbo/wo? Bij de meeste opleidingen moet de student zich inschrijven vóór 1 mei 2020. Sommige opleidingen in het hoger onderwijs hebben een beperkt aantal plaatsen. Zij kunnen een maximum aantal studenten instellen; een numerus fixus. De student moet zich op uiterlijk 15 januari 2020 via Studielink aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus. Zie hier de lijst met numerus fixus-opleidingen. Naast numerus fixus kunnen er ook andere selectie methodes door instellingen worden gehanteerd. Denk daarbij aan een auditie voor een kunstopleiding, zoals het conservatorium. Check daarom altijd de site van de hogeschool of universiteit.

Alle examenleerlingen havo/vwo van Charlemagne College Eijkhagen hebben de folder van studiekeuze123.nl gekregen, waarin alles beschreven staat m.b.t. de aanmelding. Welke stappen iedere leerling moet zetten om zich aan te melden bij het hbo/wo, staat ook in het stappenplan: inschrijven voor een vervolgopleiding via Studielink. Als een leerling ervoor kiest om naar het mbo te gaan, dan moet hij/zij zich rechtstreeks bij het ROC aanmelden.

Hoe aanmelden mbo? Ook in het mbo zijn er opleidingen met aanvullende eisen of opleidingen met een beperkt aantal plaatsen (numerus fixus). Er zijn opleidingen met zowel aanvullende eisen én een beperkt aantal plaatsen. Op de site van alle mbo-scholen kan eenieder zien of de opleiding van keuze een beperkt aantal plaatsen heeft of dat er sprake is van aanvullende eisen (of beiden). Hier staat ook wanneer iemand zich moet aanmelden. Zodra een leerling weet wat hij/zij wil, moet er overgegaan worden tot aanmelding. Er zijn 3 dingen die dan moeten gebeuren: (digitaal) aanmelden bij het ROC (mbo-school), een DDD (Digitaal Doorstroom Dossier) volledig invullen (elke leerling heeft een persoonlijke brief met ISN nummer en activatiecode ontvangen) en vervolgens moet de leerling de documenten die gevraagd worden opsturen en zorgen dat het dossier compleet is.