Nieuws

Informatie vanuit het decanaat

15 januari 2019

Het decanaat van Charlemagne College Eijkhagen helpt leerlingen met de profiel- en studiekeuze. Hieronder de laatste informatie van de loopbaanbegeleiders m.b.t. het aanmelden vervolgopleidingen, Het talent centraal, hbo en wo-voorlichtingen en de open dagen.

Hoe en wanneer aanmelden voor hbo/wo? 

Bij de meeste opleidingen moet de student zich inschrijven voor 1 mei 2019. Sommige opleidingen in het hoger onderwijs hebben een beperkt aantal plaatsen. Zij kunnen een maximum aantal studenten instellen; een numerus fixus. De student moet zich op uiterlijk 15 januari 2019 via Studielink aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus. Zie hier de lijst met nummerus fixus-opleidingen. Naast numerus fixus kunnen er ook andere selectie methodes door instellingen worden gehanteerd. Denk daarbij aan een auditie voor een kunstopleiding, zoals het conservatorium. Check daarom altijd de site van de hogeschool of universiteit. Alle examenleerlingen havo/vwo van Charlemagne College Eijkhagen hebben het Stappenplan: inschrijven voor een vervolgopleiding via Studielink gekregen en dit is ook toegelicht tijdens de kennismakingsavond ouders op 10 september 2018. In het stappenplan staat beschreven hoe eenieder zich moet aanmelden voor de vervolgstudie. Ook staat er beschreven dat wanneer een leerling naar het mbo gaat, dat hij/zij zich rechtstreeks bij het ROC moet aanmelden. 

Hoe aanmelden mbo?

Ook in het mbo zijn er opleidingen met aanvullende eisen of opleidingen met een beperkt aantal plaatsen (numerus fixus). Er zijn opleidingen met zowel aanvullende eisen én een beperkt aantal plaatsen. Op de site van alle mbo-scholen kan eenieder zien of de opleiding van keuze een beperkt aantal plaatsen heeft of dat er sprake is van aanvullende eisen (of beiden). Hier staat ook wanneer iemand zich moet aanmelden. Zodra een leerling weet wat hij/zij wil, moet er overgegaan worden tot aanmelding. Er zijn 3 dingen die dan moeten gebeuren:

  • (digitaal) aanmelden bij het ROC (MBO-school)
  • een DDD (Digitaal Doorstroom Dossier) volledig invullen (Elke leerling heeft een persoonlijke brief met ISN nummer en activatiecode ontvangen) 
  • vervolgens moet de leerling de documenten die gevraagd worden opsturen (en zorgen dat het dossier compleet is)

Een vooruitblik: Het talent centraal

Net als voorgaande jaren nemen de leerlingen van 4 havo en 5 vwo die een N/profiel hebben weer deel aan het SVOPL-project ‘Het talent centraal’. Op 10 december hebben alle leerlingen een test gemaakt. Binnenkort wordt de uitslag verwacht en worden leerlingen die de test als beste hebben gemaakt, gekoppeld aan een bedrijf en zij krijgen een stage aangeboden. Een stage, waar zowel de leerling als ook het bedrijf baat bij hebben. De leerlingen vinden het tof om bij een potentiële werkgever te ruiken aan hun toekomstige beroep. De bedrijven spelen zich in de kijker bij jonge technische talenten, waar een tekort aan is. Benieuwd welke leerlingen van Eijkhagen voor de stage worden geselecteerd.

Een terugblik: hbo en wo-voorlichtingsavonden

Meer dan zestig vervolgopleidingen (hbo en wo) kwamen op donderdag 15  en dinsdag 20 november naar onze school. Universiteiten en hbo’s uit het hele land en uit het buitenland geven deze avonden acte de préséance. Meer dan 1000 ouders en leerlingen (leerjaar 3 t/m 6) maakten per avond in diverse rondes kennis met het vervolgonderwijs. Ook verscheidene docenten en mentoren kwamen een kijkje nemen. In de voorlichtingen kreeg je namelijk informatie over de opleidingen, maar ook zicht op de veranderingen in het hbo en wo. In november 2019 zullen weer nieuwe voorlichtingsavonden georganiseerd worden. 

Een tip: bezoek de open dagen 

Arcus / 21 januari Sittard / 11 februari Heerlen en Sittard

Leeuwenborgh / voorjaar 2019

Citaverde / 31 januari o.a. Heerlen

Gilde opleidingen / 14 februari

Zuyd / 9 feb Heerlen / 16 feb Sittard / 23 feb Maastricht

Fontys / 20 januari Sittard/Venlo/Tilburg / 27 januari Eindhoven  

Maastricht University / 9 februari

FH Aachen / 9 februari

RWTH Aachen / 21 januari

Hogeschool PXL / 23 februari

Universiteit Hasselt / 16 maart

TU/Eindhoven / 22/23 maart

Tilburg University / 16 februari