Nieuws

Informatie over rekenen schooljaar 2017-2018

26 september 2017

De belangrijkste punten van de rekentoets vo voor het schooljaar 2017-2018 op een rijtje treft u hier aan.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft de afnameperiodes voor de rekentoets VO in het schooljaar 2017-2018 bepaald:

Eerste afnameperiode

2F en 3F: dinsdag 9 januari t/m maandag 22 januari 2018

2ER en 3ER: donderdag 18 en vrijdag 19 januari 2018

Tweede afnameperiode

2F en 3F: dinsdag 6 maart t/m maandag 19 maart 2018

2ER en 3ER: donderdag 15 en vrijdag 16 maart 2018

Derde afnameperiode

2F en 3F: woensdag 30 mei t/m maandag 11 juni 2018

2ER en 3ER: donderdag 7 en vrijdag 8 juni 2018

Extra afnamedag: alleen voor vwo-examenkandidaten (3F en 3ER): dinsdag 29 mei 2018

ER-toets

Vanaf schooljaar 2015-2016 is de 2ER- en 3ER-toets (aangepaste rekentoets voor kandidaten met ernstige rekenproblemen of dyscalculie) een officiële rekentoets waarvan het resultaat meetelt in de slaag-/zakregeling bij het vwo. Bij vmbo-tl en havo zal de hoogte van het behaalde resultaat van de rekentoets, ook in het schooljaar 2017-2018, niet meetellen voor het behalen van het diploma. Deelname aan de rekentoets is echter wel een verplicht onderdeel van het eindexamen voor alle leerlingen.

De vmbo-leerling met ernstige rekenproblemen of dyscalculie kan de 2ER-toets maken in plaats van de 2F-toets, de havo/vwo-leerling met ernstige rekenproblemen of dyscalculie maakt de 3ER-toets in plaats van de 3F-toets. De 2ER-toets is op het referentieniveau 2F, de 3ER-toets op het referentieniveau 3F.

De ER-toets is geen gemakkelijkere toets, echter is de set opgaven in de ER-toetsen deels aangepast zodat de leerling beter kan laten zien waartoe hij in staat is en niet bij elke opgave vastloopt vanwege zijn beperking. Ook is het gebruik van de rekenkaart en rekenmachine bij elke opgave toegestaan.

Voor vragen kunt u terecht bij mevrouw Delnoij: rjh.delnoij-benen@charlemagnecollege.nl