Nieuws

Gemeente Landgraaf onderzoekt mogelijkheden nieuwbouw voor Eijkhagen

21 mei 2019

Het College van burgemeester en wethouders van Landgraaf gaat de mogelijkheden onderzoeken om nieuwbouw te realiseren voor Eijkhagen.

Het gebouw van Eijkhagen dateert uit de jaren zeventig. Optisch is het gebouw nog in redelijke staat, maar technisch is het gebouw inmiddels toe aan een grondige renovatie. Op korte termijn moeten alle gevels worden vervangen en luchtbehandelingssystemen worden aangelegd. Te verwachten valt dat in de komende jaren ook andere zaken aan het gebouw ingrijpend moeten worden aangepakt.

In de afgelopen maanden is hierover tussen de Gemeente Landgraaf en SVO|PL overleg gevoerd. Naar aanleiding van dat overleg hebben twee bouwadviesbureaus onderzoek gedaan om goed inzicht te krijgen in de kwaliteit van het gebouw in relatie tot toekomstige noodzakelijke investeringen. De conclusie van beide bureaus is dat nieuwbouw aan te bevelen is boven renovatie. Renovatie zou de levensduur van het gebouw slechts beperkt kunnen verlengen, waardoor er geen voordeel is ten opzichte van nieuwbouw. Ook zou een nieuw gebouw duurzamer zijn en beter kunnen worden toegerust voor hedendaags onderwijs en ontwikkelingen in de toekomst.

Het College van burgemeester en wethouders heeft op basis van de aanbevelingen van de onderzoeksbureaus besloten de mogelijkheden voor nieuwbouw van Eijkhagen nader te willen onderzoeken en heeft hierover vandaag de gemeenteraad geïnformeerd.