Nieuws

Erasmus+ Sports with no borders

14 januari 2020

In de week van 19-24 jan. zal onze school bezocht worden door 17 leerlingen van de Joyce Frankland Academy Newport. Deze school uit Engeland is betrokken bij een uitwisselingsproject met 3 havo en zal op haar beurt van 22 - 27 maart als gastschool fungeren voor onze leerlingen. Het thema van dit tweejarig project is: “Sports with no borders”. De twee deelnemende scholen zullen samen materiaal ontwikkelen met dit topic als uitgangspunt, waarbij eenieder een redelijk onbekende sport inbrengt die bij de eigen cultuur hoort. Bij de introductie en praktisering van de sporten spelen ‘gender equality, equity and social inclusion’ een wezenlijke rol. Zo promoot Landgraaf de korfbalsport en zal Newport cricket voor haar rekening nemen. Met name het aanpassen van de spelregels - hetgeen de sport toegankelijker moet maken voor andere culturen - vormt een belangrijk onderdeel. Daarnaast zullen beide scholen ook nog eens ‘orienteering’ in de praktijk brengen. Naast werkzaamheden op school staan er (sport)activiteiten en diverse excursies op de rol in de Euregio.

Documenten