Nieuws

Econasium op Charlemagne College Eijkhagen

23 juni 2020

Sinds het schooljaar 16-17 kunnen leerlingen van Charlemagne College Eijkhagen deelnemen aan het Econasium programma. In dit programma werken we als school samen met de Tilburg University. Onze leerlingen maken op deze manier kennis met economie en bedrijfseconomie. Ze leren onderzoek doen, samenwerken en presenteren. Bovendien bezoeken ze o.a. een economische congres, nemen deel aan een economisch spel en aan een bedrijvenspel, ze volgen de cursus “Statistiek voor het Econasium“ en maken kennis met het studentenleven. 

Zes leerlingen uit 6 (t)vwo hebben de afgelopen twee jaren meegedaan aan het Econasium. Drie van hen hebben zijn geslaagd voor het gehele traject, en de drie anderen hebben alle onderdelen van het programma, inclusief de cursus statistiek met succes afgerond, maar  voldoen niet aan de vereiste zevens voor economie en wiskunde op de cijferlijst bij hun diploma. Alle zes de deelnemers hebben het traject met een certificaat weten af te ronden.

We feliciteren alle zes leerlingen van harte en wensen ze veel succes met hun vervolgstudie.