Nieuws

Decanaat: informatie voor ouders en leerlingen 5 havo & 6 vwo

11 september 2018

Op donderdag 4 oktober kan eenieder om 19.30 uur kijken naar een webinar over studiefinanciering hoger onderwijs. Klik hier voor meer informatie en hoe aan te melden. 

Welke stappen een leerling moet zetten m.b.t. de vervolgopleiding (o.a. DigiD, Studielink, studentenreisproduct, studiefinanciering) leest iedereen hier in ons stappenplan. 

Op donderdag 15 november en dinsdag 20 november is de HBO/WO-voorlichting op school en het totale programma met alle opleidingen is hier te vinden. 

De PowerPointpresentatie van de infoavond van 10 september 2018 is hier in te zien.