Nieuws

Brief inzake corona en school (woensdag 25 maart 2020)

25 maart 2020

Landgraaf, 25 maart 2020

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Hierbij ontvangen jullie onze dagelijkse update voor ouders en leerlingen over de organisatie van ons onderwijs. Er komen veel vragen van ouders en van leerlingen uit zowel de onderbouw als de bovenbouw over het verdere verloop van het schooljaar. We hebben niet altijd een antwoord op deze vragen, omdat een aantal zaken momenteel ook voor ons nog niet duidelijk is. We vragen jullie begrip voor deze situatie en zullen jullie telkens zo snel mogelijk  informeren bij nieuwe ontwikkelingen.

We willen nog eens jullie aandacht vragen voor het volgende: hoewel er heel veel leerlingen goed deelnemen aan de contactmomenten is er ook een groep leerlingen die niet of nauwelijks deelneemt. Omdat we willen volgen hoe het onderwijsproces verloopt hebben we alle docenten en mentoren gevraagd dit door te geven aan ouders en aan afdelingsleiders. Mocht uw kind  thuis niet kunnen werken aan de opdrachten of niet kunnen deelnemen aan de contactmomenten wegens ziekte, vragen wij u dit te melden bij de afdelingsleider.

Eindexamenkandidaten

Vanaf maandag zullen de eindexamenkandidaten ook contactmomenten aantreffen in het rooster. Per  centraal examenvak staan er twee uren ingeroosterd en per SE-vak een uur. Hoe deze uren ingevuld gaan worden hangt nog af van keuzes die we in de komende dagen gaan maken. Meer informatie over de afhandeling van de schoolexamens volgt binnenkort. Wanneer dat precies zal zijn weten we nog niet. We zijn nog in afwachting van richtlijnen van het ministerie.

Leerlingen bovenbouw en onderbouw

Voor de leerlingen in de andere klassen is er niets veranderd. De contactmomenten staan in het rooster. Aan het eind van deze week zullen we, via de mentoren, de ervaringen van de leerlingen met de contactmomenten evalueren. We blijven aandringen op deelname aan de lessen en we vragen jullie ook om aan de slag te blijven met het huiswerk!

De Anglia-examens zijn afgelast. Ouders en leerlingen die dit betreft ontvangen hierover donderdag een apart bericht.

Algemeen

Volledigheidshalve wijzen we u nogmaals op de volgende afspraken:

  • De school zal voorlopig zeer beperkt telefonisch bereikbaar zijn. Ouders en leerlingen kunnen het makkelijkst contact opnemen via de mail.
  • We gaan er op dit moment van uit dat de reizen naar Canterbury, Eastbourne, Dublin, Berlijn en Parijs  niet door zullen gaan. Nadere informatie hierover volgt morgen, donderdag 26 maart.
  • Docenten informeren leerlingen per mail als een contactmoment komt te vervallen.

Nog steeds ontvangen wij veel berichten van ouders en leerlingen om ons een hart onder de riem te steken, om ervaringen te delen of om een complimentje te geven. Deze berichten doen ons goed en daarvoor willen we jullie bedanken.

Succes, sterkte en een goede gezondheid!

Met vriendelijke groet,

Directie en MT, Charlemagne College Eijkhagen