Nieuws

Brief inzake corona en school (vrijdag 20 maart)

20 maart 2020

Landgraaf, 20 maart 2020

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Ook vandaag weer onze dagelijkse update voor ouders en leerlingen over de organisatie van het onderwijs in deze vreemde tijd. Nogmaals hartelijk dank voor de warme reacties die wij van jullie ontvangen, dat doet ons goed!

Eindexamenkandidaten

Vanaf maandag starten de schoolexamens voor de examenkandidaten. Alle leerlingen en ouders ontvangen vandaag apart gedetailleerde informatie over de gang van zaken. Vanaf deze plek wensen wij onze examenkandidaten heel veel succes toe!

Leerlingen bovenbouw

Voor de leerlingen uit de bovenbouw staat het rooster met de contactmomenten vanaf vandaag gereed in SOM. Dit rooster gaat in op maandag 23 maart. We verwachten dat alle leerlingen op de contactmomenten online gaan gedurende de hele les.

Leerlingen onderbouw

Vandaag staat ook voor de onderbouwleerlingen het rooster met contactmomenten voor de komende week in SOM. We verwachten dat alle leerlingen op de contactmomenten online gaan gedurende de hele les.

Algemeen

Volledigheidshalve wijzen we u nogmaals op de volgende afspraken:

  • De school zal voorlopig zeer beperkt telefonisch bereikbaar zijn. Ouders en leerlingen kunnen het makkelijkst contact opnemen via de mail.
  • Indien uw kind thuis niet kan werken aan de opdrachten of niet kan deelnemen aan de contactmomenten wegens ziekte, vragen we dit te melden bij de afdelingsleider.
  • We gaan er op dit moment van uit dat de reizen naar Canterbury, Eastbourne, Dublin, Berlijn en Parijs waarschijnlijk niet door zullen gaan. Nadere informatie volgt.
  • Docenten informeren leerlingen per mail als een contactmoment komt te vervallen.

Aan ouders/verzorgers het vriendelijke verzoek om de kinderen te stimuleren actief deel te nemen aan de ingeplande contactmomenten en hierbij vragen we ook aan leerlingen: wees actief, neem je verantwoordelijkheid en doe mee! We zijn trots op jullie, dank jullie wel!

Wij willen jullie hartelijk bedanken voor de medewerking en we wensen alle leerlingen en ouders succes en sterkte en een goede gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,

Directie en MT, Charlemagne College Eijkhagen

Documenten