Nieuws

Brief inzake corona en school (donderdag 19 maart)

19 maart 2020

Landgraaf, 19 maart 2020 

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, 

Hierbij treffen jullie onze dagelijkse update aan over de organisatie van het onderwijs in deze vreemde tijd. Vandaag is het onderwijs op afstand gestart voor de onderbouwklassen. We hebben veel hartverwarmende reacties ontvangen van zowel ouders en leerlingen als van docenten. Zo vroegen leerlingen aan een docent, twee minuten voor het einde van de les, of ze al mochten vertrekken. De docent antwoordde: even wachten op de zoemer! Tegelijkertijd krijgen we ook feedback op een aantal processen die nog voor verbetering vatbaar zijn. Achter de schermen zijn alle betrokken partijen hard aan het werk om het onderwijsproces zo goed mogelijk te laten doorgaan. De schoolmail van de leerlingen wordt ook ingezet om berichten te communiceren, het is dus belangrijk om deze regelmatig te checken. 

Eindexamenkandidaten 

Vanaf maandag starten de schoolexamens volgens aangepast rooster dat vandaag apart per mail wordt verstuurd. We werken volgens de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat de groepsgrootte beperkt is in een lokaal en dat we voldoende afstand tussen de leerlingen creëren. Alle leerlingen die ziek zijn, lichte griepverschijnselen hebben, hoesten of verkouden zijn mogen niet aanwezig zijn bij de schoolexamens. Wij zullen leerlingen die aanwezig zijn en deze verschijnselen hebben naar huis moeten sturen. Op dit moment beraden wij ons nog op een aangepaste herkansingsregeling.  Voor ziekmelding geldt voor eindexamenkandidaten de volgende regeling: 

Ouders melden de leerling ziek bij de afdelingsleider voorafgaand aan de toets. Ook als de leerling 18 jaar of ouder is. Bij een juiste afmelding heeft de leerling recht op een inhaalwerk op de inhaaldag of op een door de afdelingsleider te bepalen moment. Bij een onjuiste afmelding kan het cijfer 1.0 worden toegekend. 

Leerlingen bovenbouw 

Voor de leerlingen uit de bovenbouw staat het rooster met de contactmomenten a.s. vrijdag gereed in SOM. Dit rooster gaat in op maandag 23 maart. 

Leerlingen onderbouw 

Vrijdag a.s. ontvangen de onderbouwleerlingen het rooster met contactmomenten, dit rooster gaat in op 23 maart. 

Algemeen 

Volledigheidshalve wijzen we u nogmaals op de volgende afspraken: 

  • De school zal voorlopig zeer beperkt telefonisch bereikbaar zijn. Ouders en leerlingen kunnen het makkelijkst contact opnemen via de mail. 
  • Indien uw kind thuis niet kan werken aan de opdrachten of niet kan deelnemen aan de contactmomenten wegens ziekte, vragen we u om uw kind ziek te melden bij de afdelingsleider. 
  • We gaan er op dit moment van uit dat de reizen naar Canterbury, Eastbourne, Dublin, Berlijn en Parijs waarschijnlijk niet door zullen gaan. Nadere informatie volgt.  
  • Docenten informeren leerlingen per mail als een contactmoment komt te vervallen. 

Wij willen jullie hartelijk bedanken voor de medewerking en we wensen alle leerlingen en ouders succes en sterkte en een goed gezondheid toe. 

Met vriendelijke groet, 

Directie en MT, Charlemagne College Eijkhagen

Documenten