Nieuws

Brief inzake corona en school (dinsdag 24 maart 2020)

24 maart 2020

Landgraaf, 24 maart 2020

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Hierbij ontvangen jullie onze dagelijkse update voor ouders en leerlingen over de organisatie van ons onderwijs.

Eindexamenkandidaten

Vandaag is bekend geworden dat de examens dit schooljaar niet zullen doorgaan. We leven erg mee met onze examenkandidaten die afgelopen dagen telkens weer verrast werden met nieuwe informatie. Wij gaan aan de slag om de afronding van de schoolcarrière van deze groep leerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Uiteraard hebben alle leerlingen en hun ouders/verzorgers hierover een apart bericht ontvangen.

Leerlingen bovenbouw en onderbouw

Voor de leerlingen is er momenteel niets veranderd. De contactmomenten staan op het rooster. Aan het eind van deze week zullen we, via de mentoren, de ervaringen van de leerlingen met de contactmomenten evalueren. We blijven aandringen op deelname aan de lessen en we vragen jullie ook om aan de slag te gaan met het huiswerk!

Algemeen

Volledigheidshalve wijzen we u nogmaals op de volgende afspraken:

  • De school zal voorlopig zeer beperkt telefonisch bereikbaar zijn. Ouders en leerlingen kunnen het makkelijkst contact opnemen via de mail.
  • Indien uw kind thuis niet kan werken aan de opdrachten of niet kan deelnemen aan de contactmomenten wegens ziekte, vragen we dit te melden bij de afdelingsleider.
  • We gaan er op dit moment van uit dat de reizen naar Canterbury, Eastbourne, Dublin, Berlijn en Parijs niet door zullen gaan. Nadere informatie hierover volgt donderdag a.s.
  • Docenten informeren leerlingen per mail als een contactmoment komt te vervallen.

Wij willen jullie hartelijk bedanken voor de medewerking en we wensen alle leerlingen en ouders succes, sterkte en bovenal een goede gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,

Directie en MT, Charlemagne College Eijkhagen

Documenten