Nieuws

2e Parkstad Bedrijven Carrousel (HACO)

26 november 2019

Afgelopen woensdag (20 nov) hebben de leerlingen van Havo 5 in diverse workshops het tweede Parkstad Bedrijven Carrousel (= PBC)  doorlopen.  Deze HaCo-activiteit mag zeker als zeer geslaagde activiteit worden beschouwd. Van zowel leerlingen, collega’s  als ook door sprekers/vertegenwoordigers van de 10 deelnemende branches/bedrijven hoorden we alleen maar complimenten. Sprekers waren zeer te spreken over de aandacht die ze kregen van vrijwel altijd gemotiveerde leerlingen. Die enkeling die minder gemotiveerd aan de workshops deelnam, liet dit in ieder geval niet merken.  Een (positief) kritische noot van een enkele leerling was dat men graag nóg meer variëteit in het aanbod zou willen hebben. Branches vanuit een management  (People en Business) - kant  waren te weinig aanwezig. En dat klopt ook! Als organisatoren zullen we tijdens het komende PBC (volgend schooljaar) hieraan meer aandacht moeten besteden.  Inmiddels hebben voor komend schooljaar al een aantal bedrijven, buiten de reeds deze keer aanwezige bedrijven, toezeggingen gedaan om volgende keer ook te willen participeren. Denk hierbij aan, Gaia Zoo, Gemeente Landgraaf, APG  maar ook Medtronic.

Via LinkedIn is e.e.a. ook al in de media gekomen. Zie hieronder een bericht van WSP Parkstad. Hierop is er een reactie gekomen van youRegion Euregio Meuse Rhine. Deze organisatie geeft aan om ook een letterlijk en figuurlijk buiten de Parkstadgrenzen te kijken. Ook via Facebook kwamen we een bericht tegen van Meander werk.