Nieuws

11 September: goed verlopen brandoefening

11 september 2018

Vanochtend aan het einde van het tweede lesuur hebben we onze jaarlijkse brand- en calamiteitenoefening gehad. De oefening verliep goed en binnen 6 minuten stond iedereen op het sportveld. De controle op alle leerlingen en medewerkers was binnen 12 minuten voltooid. Vervolgens konden we concluderen dat het gebouw brandveilig was. Tenslotte volgt er door de bhv'ers nog een evaluatie.

Algemeen kan nu al gesteld worden dat we kunnen terugzien op een succesvolle brandoefening.