Boeken inleveren van schooljaar 2019 - 2020

Vooraf:

Mocht je onverhoopt doubleren of van opleiding wisselen MOET je ALLE boeken inleveren (behalve beschreven werkboeken).

Mocht je in de bovenbouw van profiel(vak) wisselen dan MOET je ALLE boeken  van dat profiel(vak) inleveren!

Als je van school wisselt, spreekt het vanzelf dat je ALLE boeken (behalve beschreven werkboeken) inlevert!

Documenten